Press "Enter" to skip to content

Posts published in detsember 2017

UMA PIDO matkasellid Jakob Hurda sünnitalus ehk nende neljas matk Põlva kihelkonnas

Laupäeval, 2. detsembril 2017 tõid Merike Tigas ja Meelis Maidla Uma Pido (võrukeelne laulupidu  Põlva-, Võru-, ja Valgamaa entusiastide osavõtul) matkasellid Jakob Hurda sünnitallu Lepale, kus Põlva Rahvahariduse Seltsi juhatuse esimees Sirje Vill tutvustas meie rahvusliku liikumise suurkuju, tema lapsepõlve ning tema elutöö tähtsust.

Sünnitalu taastamiskomitee tegevjuht Arvo Jää oli heisanud saabujate auks riigilipu ning avanud restaureeritud hoonete uksed. Nii said matkasellid uudistada talu aita, keldrit ja saunamaja. Muidugi ei jäetud pärimata elumaja kohta.

Mis meil kosta? Loodame, et 2019. aastaks, kui eesti rahvuskultuuri austajad tähistavad Jakob Hurda 180. sünniaastapäeva, on ka elumaja taastatud (hävis tulekahjus 1975). Selle nimel teeb talu taastamiskomitee tööd.

Enam kui 150 matkajat jätkas oma marsruuti edasi maalilise Taevaskoja poole…

Sirje Vill
Põlva Jakob Hurda nimelise Rahvahariduse Seltsi esinaine

Tšehhi-Eesti Klubi novembrikuu sündmused

November oli Tšehhi-Eesti Klubile täis erinevaid põnevaid tegevusi – ühiselt sai tantsitud eesti rahvatantse nii Londonis kui Prahas ning kahes Tšehhi linnas – Kroměřižis ja Pardubices toimusid Eesti päevad, kus erinevate tegevuste kaudu tutvustati Eestit. (veel …)

Londoni Eesti Seltsi sügishooaeg

Londoni Eesti Seltsi sügishooajal (järg tihedale tänavusele kevadhooajale) toimus hariv kultuurivahetus Londoni väliseestlaste kogukonna ja eesti loomeinimeste vahel. Selts korraldas kultuurisündmusi, mis aitasid aktiivselt kaasa kaasaegse rahvusvahelise eestluse kultuuri kujundamisse nii väliseestlastele kui ka kohalikele. (veel …)

76. salongi “Kes sa oled … ?” külaliseks oli Tarmo Kerstna

24. novembril 2017 toimus Laulupeomuuseumis 76. salong „Kes sa oled…?” legendaarse koolijuhi Tarmo Kerstnaga, mida juhtis Valli Ilvik.

Tarmo Kerstna, kes sel aastal tähistas oma 80. sünnipäeva, on töötanud Võnnu Keskkooli ja Tartu 10. 8-kl. Kooli õpetajana (kool kasvas 1970ndate algul keskkooliks) 1962–1970 ja Tartu 10. Keskkooli direktorina 1970–1984 ning Ülenurme Gümnaasiumi direktorina 1984–2002. Ta lahkus sellest ametist pärast 65. sünnipäeva ja jätkas samas tööd õpetajana. Tänasel päeval on ta tegev kooli muuseumi juhina. Ta on töötanud ka Tartu Linnavalitsuses ja olnud linnavolikogu liige. Nende ametite tõttu oli ta hästi kursis linna paljude probleemidega, eelkõige hariduseluga, sest juhtis ka hariduskomisjoni. (veel …)

Kroonika on kõikide tantsijate ühislooming

Seltsitegevuse talletamine on väga oluline mitte ainult seltsi liikmete vaid ka meie tulevaste põlvede jaoks. Kuidas aga jõuda sinnamaani, et seltsi olulised sündmused nii teksti kui pildi kujul alles jääksid? Ühte põnevat kroonikakirjutamise võimalust tutvustab rahvatantsurühm Torbikud.

Rahvatantsurühm Torbikud on eesti rahvakultuuri edendav ja hoidev rühm, kes tuli esimest korda kokku 1. oktoobril 2009. aastal Tartus Tiigi Seltsimajas. Samal aastal loodi MTÜ rahvatantsurühm Torbikud.

Kaheksa tegevusaasta jooksul on osaletud kõikidel Tallinnas peetud üle-eestilistel laulu- ja tantsupidudel, Tartumaa tantsupidudel, Kagu-Eesti tantsupidudel, naiste tantsupidudel, meeste tantsupeol. Juhendajatele ja tantsijatele on algusest peale olnud oluline eesti rahvakultuuri edendamine ning seepärast on kogu tegutsemisaja jooksul osaletud kõikidel Tartu linna talvistel tantsupidudel, Viljandi talvistel tantsupidudel ja Tartumaa talvistel tantsupidudel. Torbikute juhendajad on Ave Anslan ja Kati Grauberg-Longhurst. (veel …)

Eesti Rahva Muuseum ja Väliseesti Muuseum koguvad ESTO-ainelist materjali

1972. aastal paguluses sündinud ülemaailmsed vabade eestlaste päevad ehk ESTO festival kolib 2019. aastal kodu lähedale ja päris koju. XII ESTO päevad toimuvad 2019. aastal Helsingis, Tartus ja Tallinnas. Eesti Rahva Muuseum loob sel puhul teemakohase ühisnäituse, mille ettevalmistamiseks palume kõigi ESTOdest osa võtnud inimeste abi.

Muuseume huvitavad nii mälestused kui ka fotod, filmid, reklaammaterjalid, programmid, suveniirid, koju või sõpradele saadetud kirjad ja postkaardid jm materjal. (veel …)

Tiitel seltsisõbralik sulesepp seltsitegevust kajastavale ajakirjanikule

Eesti Kultuuriseltside Ühendus kuulutab esmakordselt välja tiitli seltsisõbralik sulesepp tunnustamaks ajakirjanikku, kes 2017. aastal on Eesti meedias seltsitegevust heatasemeliselt kajastanud. Arvesse lähevad trüki- ja veebiväljaanded, raadio- ja telesaated.

Ago Kivi graafiline leht „J. V. Jannsen“
Ago Kivi graafiline leht „J. V. Jannsen“

Seltsitegevus Eestis on mitmekesine ja kogub hoogu. Me teame ise, et oleme hakkajad ja tublid, aga me tahame, et ka teised sellest teada saaksid täna ja tulevikus. Sestap on väga vaja meie tegevust kajastada meedias. Me kirjutame – räägime seltsidest loomulikult ka ise, kuid soovime, et seda teeksid lisaks meile tegevajakirjanikud (töötagu nad siis mõne väljaande juures või olgu vabakutselised).

Palume seltsidel esitada kandidaate tiitlile seltsisõbralik sulesepp ja saata taotlused 1. veebruariks 2018 aadressil .
Tiitlisaaja valib laekunud taotluse põhjal Eesti Kultuuriseltside Ühenduse juhatus.

Taotluses peavad sisalduma:

  • Kandidaadi tegevuse üldiseloomustus (lühidalt)
  • Viited artiklitele ja saadetele (linkide või manustena)
  • Kandidaadi kontaktandmed (telefon, e-post)
  • Taotluse esitaja kontaktandmed (telefon, e-post)

Tiitel kuulutakse välja 10. märtsil 2018 Rakveres Eesti Kultuuriseltside Ühenduse aastakoosolekuga kaasneval emakeelepäeval „Keel ja (aja)kirjandus”. Tiitli saaja saab kingituseks Ago Kivi graafilise lehe „J. V. Jannsen“ .

Ootame aktiivset kaasalöömist!
Eesti Kultuuriseltside Ühenduse juhatus

VI seltside väljaannete näitusmüük

Eesti Kultuuriseltside Ühenduse traditsiooniline, seekord juba kuues näitusmüük toimus esmakordselt Tallinnas Saku Suurhallis Mardilaada raames 18. novembril 2017.

Oma trükiseid – raamatud, albumid, kalendrid, artiklite kogumikud, brošüürid jne – olid tulnud raamatulaadale müüma-näitama seltsid üle Eesti ja ka väljaspoolt, kokku 13 seltsi: (veel …)

Londoni ja Oslo rahvatantsurühmad uute tantsuoskuste jahil

Oktoobrikuu viimasel nädalavahetusel sõitsid Oslo eestlased külla Londoni eestlastele, et teineteiselt uusi tantsusamme õppida ning üheskoos rahvusvahelisel folkloorifestivalil meie väikest riiki ja tantsukultuuri esindada.

Otsus ühendada rahvatantsurühm Viikingid Oslost ja Londoni Eesti Seltsi tantsijad sai teoks rühma juhendajate Raido Bergsteini ja Marje Remmeti eestvedamisel. Idee sai alguse pool aastat varem, kui kohtuti juhuslikult rahvusvahelisel tantsupäeval Londonis, Buckinghami palee juures, mille korraldas väliseesti tantsijaid ja rahvatantsurühmi ühendav Estonian Folks. Leiti, et miks mitte teha ühine tantsulaager ja võimalusel ka koos esineda. Mõeldud-tehtud! (veel …)