Press "Enter" to skip to content

Eesti Rahva Muuseum ja Väliseesti Muuseum koguvad ESTO-ainelist materjali

1972. aastal paguluses sündinud ülemaailmsed vabade eestlaste päevad ehk ESTO festival kolib 2019. aastal kodu lähedale ja päris koju. XII ESTO päevad toimuvad 2019. aastal Helsingis, Tartus ja Tallinnas. Eesti Rahva Muuseum loob sel puhul teemakohase ühisnäituse, mille ettevalmistamiseks palume kõigi ESTOdest osa võtnud inimeste abi.

Muuseume huvitavad nii mälestused kui ka fotod, filmid, reklaammaterjalid, programmid, suveniirid, koju või sõpradele saadetud kirjad ja postkaardid jm materjal.

Mälestusi aitab kirja panna vastav küsimusleht, mida on võimalik saada Eesti Rahva Muuseumist, Väliseesti Muuseumist Torontos (VEMU) ja muuseumide kodulehtedelt (www.erm.ee/esto, vemu.ca), kuid oodatud on ka kõik teised meenutused ja muljed ESTOdest. Kirjutada võib ka inglise keeles.

Eesti Rahva Muuseumisse saadetud materjalid jäävad edaspidi hoiule ERMi kogudesse, kus uurijad saavad neid hiljem kasutada. ERM on ka varem kogunud rahvuskaaslaste mälestusi teemadel „Põgenemine kodumaalt. Esimene aastakümme paguluses“, „Väliseestlased 1955-2000“, „Reisid Nõukogude Eestisse“, „Kirjad kaugelt“, muuseumis on väliseestlaste arhiive (Ernst Jaakson, Endel Tulving jt), fotokollektsioone, välitöödel salvestatud intervjuusid, trükiseid ja esemeid. ESTO materjal on oluline täiendus rahvuskaaslaste kultuuripärandist seni kogutule.

VEMU arhiivikogud on suurimad väljaspool Eestit asuvad eesti-teemalised kogud, kus ka ESTOde ajalugu esindatud pisitrükiste, fotode, filmide, festivalimeenete aga ka arhiviidokumentidega. Teame aga, et eestlaste kodudes on veel palju põnevat ja näituse jaoks vajalikku materjali, mida VEMU hea meelega vastu võtab. Eriti oodatud on hea kavaliteediga fotod ja filmid, samuti isiklikud mälestused ESTOdest, mida seni sihipäraselt kogutud ei ole.

Palume saata on kaastöö ja materjalid Eesti Rahva Muuseumisse (Muuseumi tee 2, Tartu, Eesti, ) või Väliseesti Muusemisse (310 Bloor St. W., Toronto, ON MM5S 1W4, Kanada, 15. juuniks 2018.

ESTO küsimustik allalaadimiseks on siin