Press "Enter" to skip to content

Kroonika on kõikide tantsijate ühislooming

Seltsitegevuse talletamine on väga oluline mitte ainult seltsi liikmete vaid ka meie tulevaste põlvede jaoks. Kuidas aga jõuda sinnamaani, et seltsi olulised sündmused nii teksti kui pildi kujul alles jääksid? Ühte põnevat kroonikakirjutamise võimalust tutvustab rahvatantsurühm Torbikud.

Rahvatantsurühm Torbikud on eesti rahvakultuuri edendav ja hoidev rühm, kes tuli esimest korda kokku 1. oktoobril 2009. aastal Tartus Tiigi Seltsimajas. Samal aastal loodi MTÜ rahvatantsurühm Torbikud.

Kaheksa tegevusaasta jooksul on osaletud kõikidel Tallinnas peetud üle-eestilistel laulu- ja tantsupidudel, Tartumaa tantsupidudel, Kagu-Eesti tantsupidudel, naiste tantsupidudel, meeste tantsupeol. Juhendajatele ja tantsijatele on algusest peale olnud oluline eesti rahvakultuuri edendamine ning seepärast on kogu tegutsemisaja jooksul osaletud kõikidel Tartu linna talvistel tantsupidudel, Viljandi talvistel tantsupidudel ja Tartumaa talvistel tantsupidudel. Torbikute juhendajad on Ave Anslan ja Kati Grauberg-Longhurst.

Paljud rahvakultuuri viljelevad kollektiivid peavad kroonikat ning seda teeb ka Torbikud. Esimesed aastad on kirjutatud käsitsi ning kõik tekstid kirjutasid kroonikapidajad ise. See on kroonikule aga päris suur töökoormus, sest erinevaid koosolemisi, sündmusi, tantsupidusid ja esinemisi on ühel tantsurühmal omajagu. Nüüd on Torbikutes kroonikate tegemisel abiks kogu rühma tantsijad.

Iga hooaja alguses paneb kroonik kõikide tantsijate nimed loosipurki ja enne iga sündmust või esinemist tõmbab välja tavaliselt 2–3 nime. Kui tantsija üritusel ei osalenud, jätab kroonik nime kõrvale ja tõmbab järgmise, kuni tuleb sündmusel osalenud tantsija nimi. Kuna meil on mitu rühma, siis suuremate sündmuste puhul (tantsupeod, laagrid jne) tõmmatakse nimesid nii, et igast rühmast saaks vähemalt üks tantsija esindatud.

Kui korra oled hooaja jooksul kroonikasse kirjutanud, siis nime enam purki tagasi ei panda ning sel hooajal enam kirjutama ei pea. Aga on olnud erandeid, kus avaldatakse soovi veel mõne sündmuse kohta ise kirjutada.

Loosisüsteemi teel kroonika tegemine on eriline, sest kõigil on erinev kirjutamisstiil. Kroonikad on näinud nii väiksemaid tekstilõike kui ka paarileheküljelisi detailseid kirjutisi, samuti luuletusi. Näiteks eelmisel aastal kirjutas üks tantsija vabatahtlikult, lisaks teistele loositud kirjutajatele, iga sündmuse kohta kroonikasse luuletuse.

Väiksemate ürituste puhul on kroonik ka ise määranud kirjutaja, kui on teada, et viiest üritusel osalejast näiteks 3–4 on juba varem kroonikasse kirjutanud.

Kroonikule tuleb oma lugu nädala jooksul ära saata, sest pärast seda on iga kirjutamata jäänud päeva eest trahv üks euro, mis läheb seltsi kassasse. Kui tantsija palub ajapikendust, siis ta selle ka saab, aga üldjuhul kirjutatakse jutud nädala jooksul ära.

Lisaks paberkandjal kroonikale on Torbikutel olemas ka veebikroonika, kuhu on aastate jooksul välja toodud parimad palad.
Meie kodulehe ja veebikroonikaga saab tutvuda: www.torbikud.ee

Kati Grauberg-Longhurst 
Kerstin Kruusmaa

Foto: Kadri Saare