Press "Enter" to skip to content

VI seltside väljaannete näitusmüük

Eesti Kultuuriseltside Ühenduse traditsiooniline, seekord juba kuues näitusmüük toimus esmakordselt Tallinnas Saku Suurhallis Mardilaada raames 18. novembril 2017.

Oma trükiseid – raamatud, albumid, kalendrid, artiklite kogumikud, brošüürid jne – olid tulnud raamatulaadale müüma-näitama seltsid üle Eesti ja ka väljaspoolt, kokku 13 seltsi:

 • B.G. Forseliuse Selts
 • Eesti Keele Kaitse Ühing
 • Eesti Interlingvistiks Selts
 • Johannes Aaviku Selts
 • Jõgevamaa Metsaselts
 • Kanada Metsaülikool
 • Mulkide Selts
 • Rakke Valla Hariduse Selts
 • Tallinna Võru Selts
 • Tšehhi-Eesti Klubi
 • Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts
 • Vanemuise Selts
 • FIE Anne Trei Raamatukoda
Rakke Valla Hariduse Selts ja Tallinna Võru Selts VI raamatulaadal, 
Ees vasakul Aime Kinnep (Rakke Valla Hariduse Selts), foto Margit Reinkubjas

Näitusmüügi üks eesmärke ongi, et seltsid jõuaksid oma trükistega laiema avalikkuse ette. Loodame, et Mardilaada raames toimunud väljaannete näitusmüük seda ka tõestas, kuigi müük iseenesest ei olnud väga aktiivne. Raamatulaat on ka hea võimalus, kus EKSÜ saab laiemalt tutvustada oma tegevust. Seekordsel laadal saime välja panna ka oma uuendatud voldikud.

Lisaks sellele, et seltsid said tutvustada ja müüa oma trükiseid ja vahetada mõtteid, saadi ka laadaelamus. Mardilaadal esitleti ja müüdi Eesti parimat käsitööd, viidi läbi meistrikojad käsitööharrastajatele, toimusid õpitoad. Meelelahutust pakkus Mardilaada peakülaline – TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia.

Üks tore ettevõtmine oli jälle toimunud. Laadalt lahkuti mõttega, et järgmisel aastal võiks näitusmüük samuti toimuda Mardilaada raames.

Üritust toetas Eesti Kultuurkapital.