Press "Enter" to skip to content

Tiitel seltsisõbralik sulesepp seltsitegevust kajastavale ajakirjanikule

Eesti Kultuuriseltside Ühendus kuulutab esmakordselt välja tiitli seltsisõbralik sulesepp tunnustamaks ajakirjanikku, kes 2017. aastal on Eesti meedias seltsitegevust heatasemeliselt kajastanud. Arvesse lähevad trüki- ja veebiväljaanded, raadio- ja telesaated.

Ago Kivi graafiline leht „J. V. Jannsen“
Ago Kivi graafiline leht „J. V. Jannsen“

Seltsitegevus Eestis on mitmekesine ja kogub hoogu. Me teame ise, et oleme hakkajad ja tublid, aga me tahame, et ka teised sellest teada saaksid täna ja tulevikus. Sestap on väga vaja meie tegevust kajastada meedias. Me kirjutame – räägime seltsidest loomulikult ka ise, kuid soovime, et seda teeksid lisaks meile tegevajakirjanikud (töötagu nad siis mõne väljaande juures või olgu vabakutselised).

Palume seltsidel esitada kandidaate tiitlile seltsisõbralik sulesepp ja saata taotlused 1. veebruariks 2018 aadressil .
Tiitlisaaja valib laekunud taotluse põhjal Eesti Kultuuriseltside Ühenduse juhatus.

Taotluses peavad sisalduma:

  • Kandidaadi tegevuse üldiseloomustus (lühidalt)
  • Viited artiklitele ja saadetele (linkide või manustena)
  • Kandidaadi kontaktandmed (telefon, e-post)
  • Taotluse esitaja kontaktandmed (telefon, e-post)

Tiitel kuulutakse välja 10. märtsil 2018 Rakveres Eesti Kultuuriseltside Ühenduse aastakoosolekuga kaasneval emakeelepäeval „Keel ja (aja)kirjandus”. Tiitli saaja saab kingituseks Ago Kivi graafilise lehe „J. V. Jannsen“ .

Ootame aktiivset kaasalöömist!
Eesti Kultuuriseltside Ühenduse juhatus