17. juuni 2024

Filmikonkursi tunnustusüritus ERMis

Filmikonkursi võitjad, foto Margit Reinkubjas

Seltside ja noorte koostööprojekti, filmikonkursi “Seltsis segasem” tunnustusüritus toimus  23. novembril 2017 Eesti Rahva Muuseumis.

EKSÜ kuulutas noorteaasta puhul 5. augustil Toilas suvekoolis välja noorte ja ja seltside koostööprojekti, filmikonkursi „Seltsis segasem”. Konkursi eesmärgiks oli suunata noori leidma üles kodukohas oma kultuuripärandit hoidvad ja toetavad seltsid ning tutvustama nende tegevust läbi noorte silmade.

Konkursile laekus 8 filmi erinevatest seltsidest Eestist, Tšehhist, Soomest ja Rootsist:

•    Eesti Naisüliõpilaste Selts
•    MTÜ Jõelaähtme Noored
•    Lihula Rahvakunstiselts
•    Pori eesti Klubi (Soome)
•    Rakke Valla Hariduse Selts
•    Stockholmi Eesti Huvikool (Rootsi)
•    Tšehhi-Eesti Klubi
•    Youth Europa Estonia

Konkursi pidulik lõpetamine toimus 23. novembril ERMis kodanikunädala raames koostöös Tartumaa Ärinõuandlaga, kes korraldas Tartumaa kodanikuühenduste tunnustamist.

Osalejatele algas üritus püsinäituse „Kohtumised” külastamisega, kus giidiks oli Sirje Madisson Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsist. Näitus hõlmab ajateljel tänapäevast jääaja lõpuni kulgevat ajarada ning 11 teemanäitust. Ajarajal viibijad  saavad kokku paljude eri aegadel meie maal elanud inimestega ning lubab osa võtta nende igapäevastest toimetustest.

Et noortel osalejatel oleks ka ülevaade sellest, mis toimub seltsielus välismaal, siis esines päevakohase ettekandega teemal „Väliseestlaste seltsid ja piiritagune eestlus” Iivi Zajedova (Tšehhi-Eesti Klubi). Väliseestlaste koondumise üks olulisis põhjusi oli soov säilitada identiteet ja aidata kaasa EV vabaduse taastamisele. Selle nimel asutati paguluses ühendusi, seltse ja organisatsioone. Väliseestlaste seltsid ja nende tegevus on rikkalik kultuurinähtus, mida võib pidada eesti rahvale omaseks. Ühise tegutsemise kaudu on kõigil võimalik harrastus- või isetegevuse läbi osa saada seltsielust.

Peale ettekannet algas pidulik osa, kus üritusel osalejad said näha lühiklippe kõigist konkursil osalenute filmidest ning žürii esimees Ants Johanson andis üle tunnustused:
Peapreemia nooremas vanuserühmas – Tšehhi Eesti Klubi, vanemas vanuserühmas – Eesti Naisüliõpilaste Selts. Eripreemiad said: parim seltsi tutvustus – Rakke valla Hariduse Selts; huvitavaim loo jutustus – Eesti Naisüliõpilaste Selts; kõige üllatavam film – Tšehhi – eesti Klubi. Publiku lemmikuks osutus – Youth Europa. Eesti Kultuuriseltside Ühenduse eripreemiad said: Lihula Rahvakunstiselts, Stocholmi Eesti Huvikool, Eesti Klubi Poris. Kultuuriministeeriumi eripreemiad said: Pori Eesti Klubi, MTÜ Jõelähtme Noored, Lihula Rahvakunstiselts. Rahvakultuuri Keskuse eripreemiad said: Tšehhi-Eesti Klubi, Stocholmi Eesti Huvikool, Youth Europa, Eesti Naisüliõpilaste Selts, Rakke valla Hariduse Selts.

Omaltpoolt tunnustas kõiki filmikonkursi osalejaid veel Haridus- ja Teadusministeerium. PhotoPoint kinkis kõikidele osalejatele kahe veebipõhise koolituse kinkekaardid. Tänu Eesti Kultuurkapitalile olid peapreemiad ja eripreemiad rahalised (kinkekaardid).

Tunnustusüritusel viibisid koos noortega ka seltside esindajad ja EKSÜ juhatus. Kuna üritus toimus kodanikupäeval, kus tunnustati Tartumaa kodanikuühendusi, siis said konkursil osalenud noored aimu ka selle maakonna parimatest  tegijatest.

Filmikonkursiga loodame jätkata ka järgmisel aastal. Valmivad filmid on ühenduse ja noorte poolne kingitus EV 100 aastapäevaks.

Konkursil osalenud videod on vaadatavd EKSÜ kodulehel – filmikonkursi filmid.

Ly Mumm