Press "Enter" to skip to content

Eesti Kultuuriseltside Ühendus

Noored prõmmutasid Valgas luulega

Luuleprõmmu võitja Mark Anissimov Valga Priimetsa koolist

Valgas Tiina Loomemajas viidi 22. aprilli keskpäeval läbi Valgamaa esimene luuleprõmm. Osales seitse luulelembest noort, kes esitasid omaloomingut. Põneva luulelise vaatemänguga sai maha žürii esimees, luuletaja Jaan Malin.

Ajalehes “Valgamaalane” ilmunud artiklit saab lugeda siin.

Galeriid toimunud luuleprõmmust saab näha siin.

Jaan Malini etteaste Valga luuleprõmmul on vaadatav-kuulatav siin.

Keeleseminar Jõhvis

21. aprillil korraldas Eesti Keele Kaitse Ühing keeleseminari Jõhvis ajalehe Põhjarannik toimetuses, kus toimus ajalehekeele analüüs.

Kohal olid toimetuse liikmed, peatoimetaja Erik Gamzejev ning Eesti Keele Kaitse Ühingu juhatusest Sulev Uus, Viktor Korrovits ja Reet Vääri. (veel …)

Ilmavalgust nägi vadja ja isuri veebipõhine regilaulik

Vadja ja isuri regilaulude väljaandes on avaldatud valik Ingerimaal elavate läänemeresoome põlisrahvaste vadjalaste ja isurite vanu laule. Valimikust leiab laulude tänapäevased helisalvestused eesti pärimuslauljate esituses ja mõned arhiivisalvestused.

Tartumaa Rahvakultuuri Keskseltsi eestvedamisel ilmavalgust näinud uus veebipõhine regilaulikuga saab tutvuda siin.

Ellen Napits
Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts 

Kunderi seltsis tulevad kokku noored autorid

28. aprillil tunnustatakse Juhan Kunderi Seltsi õpilaste kirjandusliku omaloomingu võistuse parimaid noori autoreid.

Lõppenud on Juhan Kunderi Seltsi korraldatud traditsiooniline, arvult juba 20. õpilaste kirjandusliku omaloomingu võistlus, mis on teoks saanud koostöös maakonna koolidega. (veel …)

Mõeldes Juhan Kunderile

27. aprillil korraldab Juhan Kunderi Selts Rakvere Rohuaia uues lasteaias Kunderi mälestuspäeva.

Juhan Kunderi Selts meenutab igal aastal aprilli lõpul oma nimikangelast Juhan Kunderit, korraldades mõne ürituse või külastades tema kalmu Rakvere linnakalmistul ning süüdates nii seal kui ka Kunderi mälestusmärgi jalamil küünlad. Seda tehakse selgi kevadel. (veel …)

Pöördumine

Okupatsioonide muuseumi nime muutmine ähvardab selle ajaloolise sõnumi kadumist.

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu, esindades 12 võõrsil elavate eestlaste asukohamaade keskorganisatsiooni, peab hindamatuks Okupatsioonide muuseumi asutaja Dr. Olga Kistler-Ritso panust okupatsioonikuritegude teadvustamisel.

ÜEKN leiab, et on vajalik senisest põhjalikumalt okupatsioonipärandit tutvustada ning ekspositsiooni laiendada nii eesti nooremale põlvkonnale kui väliskülalistele, nagu on ette nähtud muuseumi tulevikuplaanides. (veel …)