15. juuli 2024

Eesti Kultuurifondi Ühendriikides tegevusest

Eesti Kultuurifond Ühendriikides on tegutsenud alates 1957. aastast ja kuigi ajad, inimesed ja olukorrad on vahepeal muutunud, on fondi eesmärk 65 aastase tegevuse jooksul samaks jäänud: edendada eesti kunsti, rahvusteadusi, kirjandust ja eesti keelt.

2021. aastaks planeeritud üritused