Press "Enter" to skip to content

Eesti Kultuuriseltside Ühendus

Keeleseminar Jõhvis

21. aprillil korraldas Eesti Keele Kaitse Ühing keeleseminari Jõhvis ajalehe Põhjarannik toimetuses, kus toimus ajalehekeele analüüs.

Kohal olid toimetuse liikmed, peatoimetaja Erik Gamzejev ning Eesti Keele Kaitse Ühingu juhatusest Sulev Uus, Viktor Korrovits ja Reet Vääri. (veel …)

Ilmavalgust nägi vadja ja isuri veebipõhine regilaulik

Vadja ja isuri regilaulude väljaandes on avaldatud valik Ingerimaal elavate läänemeresoome põlisrahvaste vadjalaste ja isurite vanu laule. Valimikust leiab laulude tänapäevased helisalvestused eesti pärimuslauljate esituses ja mõned arhiivisalvestused.

Tartumaa Rahvakultuuri Keskseltsi eestvedamisel ilmavalgust näinud uus veebipõhine regilaulikuga saab tutvuda siin.

Ellen Napits
Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts 

Kunderi seltsis tulevad kokku noored autorid

28. aprillil tunnustatakse Juhan Kunderi Seltsi õpilaste kirjandusliku omaloomingu võistuse parimaid noori autoreid.

Lõppenud on Juhan Kunderi Seltsi korraldatud traditsiooniline, arvult juba 20. õpilaste kirjandusliku omaloomingu võistlus, mis on teoks saanud koostöös maakonna koolidega. (veel …)

Mõeldes Juhan Kunderile

27. aprillil korraldab Juhan Kunderi Selts Rakvere Rohuaia uues lasteaias Kunderi mälestuspäeva.

Juhan Kunderi Selts meenutab igal aastal aprilli lõpul oma nimikangelast Juhan Kunderit, korraldades mõne ürituse või külastades tema kalmu Rakvere linnakalmistul ning süüdates nii seal kui ka Kunderi mälestusmärgi jalamil küünlad. Seda tehakse selgi kevadel. (veel …)

Pöördumine

Okupatsioonide muuseumi nime muutmine ähvardab selle ajaloolise sõnumi kadumist.

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu, esindades 12 võõrsil elavate eestlaste asukohamaade keskorganisatsiooni, peab hindamatuks Okupatsioonide muuseumi asutaja Dr. Olga Kistler-Ritso panust okupatsioonikuritegude teadvustamisel.

ÜEKN leiab, et on vajalik senisest põhjalikumalt okupatsioonipärandit tutvustada ning ekspositsiooni laiendada nii eesti nooremale põlvkonnale kui väliskülalistele, nagu on ette nähtud muuseumi tulevikuplaanides. (veel …)

Konverents „Eesti keel ja kultuur maailmas V”

Välismaa ülikoolides töötavaid eesti keele ja kultuuri lektoreid, koolides-seltsides tegutsevaid õpetajaid ning estofiile koondav konverents toimub Tartus 28.–30. juunil.
Järjekorras viiendal konverentsil antakse ülevaade viimastel aastatel Eesti ühiskonnas ning eesti keele ja kultuuriruumis toimunust.

Konverents toimub „Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe programmi 2011–2017“ (EKKAV) raames. Programmi rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ning haldab Eesti Instituut.

Registreerimine ja kava

Konverentsi korraldajad:
EKKAV programmi nõukogu, Eesti Instituut, Tartu Ülikool ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Lisateave:
Katrin Maiste
Eesti Instituut

Tel: +372 631 4355

Moodustati Mulkide Noorte Kogukond

9. aprillil toimus Mulkide Seltsi vanemkonna istung, kus võeti Mulkide Seltsi liikmeteks vastu 45 noort kooriliiget. Kuna noorliikmeid on nüüd seltsis nii palju, otsustati moodustada Mulkide Seltsi Noorte Kogukond.

Lisaks toimus ka Mulkide almanaki toimetuse kolleegiumi istung, kus arutati Mulkide Almanaki nr 26 väljaandmist, Eino Luppi raamatu “Suislepa vald muinasajast XX sajandi keskpaigani” trükis avaldamist ja Eino-Jüri Laarmanni koostatud väljaannet “Kaotatud aega ei leita enam kunagi”.

Kaupo Ilmet
Mulkide Selts

Aprillikuu TarSlämm on toimunud

7. aprillil toimus selle hooaja eelviimane TarSlämm. Külalisesineja, Taani luuletaja Jacob Hallgreni meisterlikus esituses kuulsime nii taani-, kui ingliskeelseid tema enda luuletusi.

Jacob Hallgreni esinemist said näha-kuulda ka Põhja-Eesti inimesed, kes 6. aprillil käisid Tallinnas Kirjanike Maja (Harju 1) kirjanduslikul kolmapäeval “Doktor Persona tembutab jälle”.

Kokkuvõtteks võib öelda, et TarSlämmist osavõtjad polnud küll palju, kuid tase oli igati rahuldav.

Jaan Malin “Luulur”
MTÜ Kultuurikorraldus

Koolitus “Kodukoha kultuurilugu ja seltsid” Valgas

7. aprillil toimus juba kuues koolitus “Kodukoha kultuurilugu ja seltsid”, mis seekord jõudis Valga huvilisteni. Koolitus toimub koostöös Eesti Rahva Muuseumi ja Rahvusarhiiviga. Koolitusega on külastatud juba Tartu-, Pärnu- ja Raplamaad ning Ida- ja Lääne-Virumaad. (veel …)