Press "Enter" to skip to content

Keeleaasta lõppes, keeleõpe mitte

Omskis jätkati ka uue aasta alguses varasemalt populaarseks saanud eesti keele õppimist ja eesti keele huviliste kogunemist. 12. jaanuaril koguneti taas.

Tundides osalejad loevad juba päris hästi ning teavad palju eesti keelseid sõnu. Seekord loeti erinevaid tekste ja korrati käändeid. Kodus õppimiseks jäi suur hulk uusi sõnu.

Suur osa õpilastest on vanuses 30-40 aastat, neil on Eesti juured. Mitmed neist on eesti keele täiesti unustanud, kuid peamine – neil on säilinud soov õppida seda imelist keelt.

Korraldajad on otsustanud sellel aastal korraldada igas kalendrikuus vähemalt üks keeleõppe-kokkusaamine aga plaanimisel ka muid keeleteemalisi üritusi.

Järgmine õppetund on juba 02. veebruaril.

Varasematest tundidest saab lugeda siit: 

Ivan Ubaleht
Omsk