Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Šveitsi Eesti Selts”

Mardid Šveitsi eesti mänguringis

Iga kuu esimesel pühapäeval kohtuvad Šveitsis elavad noored ja lapsed ning nende vanemad Zürichis, et vabatahtlike juhendamisel hoida endas eesti keelt ja eesti meelt. Et eestlase vaimsus ikka edasi kanduks ja säiliks, käsitletakse igal kohtumisel Eestile omast teemat, mis on seotud traditsioonide, tõekspidamiste ja keelega. (veel …)

EKSÜl on tänasest uus liikmesselts!

Eesti Kultuuriseltside Ühenduse juhatus kinnitas täna EKSÜ uueks liikmesseltsiks Šveitsi Eesti Seltsi. Selts on meile küll varasemast juba hea koostööpartner ja oleme nende huvitavaid ettevõtmisi mitmel korral ka kajastanud, kuid anname siiski meie uuele liikmele siinkohal võimaluse veidi enda kohta kirjutada.
Tere tulemast EKSÜ liikmete perre!

(veel …)

Sveitsi Eesti Selts tähistas äsja oma 65. sünnipäeva

Eesti Vabariik tähistab tänavu oma iseseisvuse 100-ndat aastapäeva. Sündinud 24.veebruaril 1918, taasiseseisvus Eesti 20. augustil 1991 peale aastatepikkust Nõukogude okupatsiooni. Et sellesama okupatsiooni eest pääseda, põgenesid paljud eestlased Teise Maailmasõja ajal Eestist, muuhulgas ka Sveitsi, ja lõid Luzernis Sveitsi Eesti Seltsi. Viimatimainitu ei tegele mitte ainult eesti keele ja kultuuri viljelemisega, vaid hoolib ka Sveitsi loodusest.

(veel …)