Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Petseri-Pihkva”

Petseri eesti kool peab järgmisel aastal oma 100.aasta juubelit!

Praegu lingvistilise gümnaasiumi nime kandva õppeasutuse  sünnipäevaks peetakse 24. jaanuari 1919  ja suure juubelini on seega jäänud vähem kui aasta. Kuigi keskhariduse andmist alustati Petseris juba 1913. aastal, muudeti tolleaegne kõrgem algkool keskkooliks alles aastal 1918.

Vahepeal õppetöö koolis katkes ja  algas uuesti 24. jaanuaril 1919.
Pärast II maailmasõda eestikeelsed koolid Petseri rajoonis kaotati ja  eestlased said õpetust koolis eraldi osakonnas. Päris oma kooli said eestlased alles  1.jaanuarist 1957  ja see hakkas kandma ametlikku nime Petseri 2. Keskkool, kuid laiemalt tunti seda Petseri eesti koolina. Kuni  2004/2005. õppeaastani oli Venemaal ainus kool, kus kõiki õppeaineid õpetati  eesti keeles. 2005/2006. õppeaastast alates on kool vene õppekeelega, kuid eesti keele süvaõppega. 2009. aasta märtsis sai 11- klassilise kooli nimeks Petseri Lingvistiline Gümnaasium ning  käesoleval õppeaastal on siin üle 200 õpilase. Paljud kooli lõpetajad on läinud  haridusteed jätkama Eestisse.

Ülevaate koostas Sirje Madisson

Petseris tähistati eesti keele päeva

Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Selts aitas juba seitsmendat korda korraldada eesti keele päeva Petseris.

16. märtsil 2017 olime kutsutud Petseri Lingvistilisse Gümnaasiumi, et koos tähistada eesti keele päeva. Seekord olid kaasas vaibakunstnik ja värske akadeemik Anu Raud, ERMi hariduskeskuse juhataja Kaari Siemer, metoodik Virve Tuubel ja ERMi Sõprade Seltsi poolt reisi korraldanud Sirje Madisson. Rahastaja oli Hasartmängumaksu Nõukogu. (veel …)

Emakeelepäev Petseris

ERMi Sõprade Selts oli juba kuuendat korda kutsutud Petseri Lingvistilisse Gümnaasiumi eesti keele päeva tähistama.

16. märtsil olid Petseri koolil külas ERMi Heimtali muuseumi juhataja tekstiilikunstnik professor Anu Raud, kes rääkis õpilastele näpunööri kujundite väest, pani välja oma vaibanäituse ja pärast õpiti tema meistriklassis ka ise nöörvaipa tegema. (veel …)