22. juuli 2024

Selleks, et oma liikmetest rohkem teada, ühiseks edasiminekuks teemasid arutada ning seltse ka omavahel kokku tuua, korraldas toonane EKSÜ juhatus 2019. aastal kõigi Eestis tegutsevate seltsidega piirkondlikke ümarlaudu. Nüüd on ette võetud uus ring.

11. juunil kohtusid Kanepi seltsimajas kohvilaua taga EKSÜ tegevjuht Liina Miks, Kanepi Laulu Seltsi, Jakob Hurda nim Põlva Rahvahariduse Seltsi, EKSÜ juhatusse kuuluva Narva Eesti Seltsi ning Rõka Külaseltsi liikmed. Narva ja Rõka seltsi esindajad, vastavalt Ants Liimets ja Külli Kell, on ka EKSÜ juhatuse liikmed.

Hubases ja väga heas korras seltsimajas said liikmesseltsid nii uuele juhatusele kui ka üksteisele anda lühiülevaade viimase aja tegemistest.

Kanepi seltsi ning Kanepi rahvamaja juhataja Marju Jalas tutvustas Kanepi piirkonna seltsitegevust ning sealset koorilaulu ja rahvatantsu olukorda. Seltsil on muidki tegevusvaldkondi. Seltsi põhirõhk on Kanepi kandi koduloo uurimisel. Hoone, kus kohtumine toimus, on samuti märgiline – Eesti vanim seltsimaja, mis on ehitatud 1887. aastal Kanepi Laulu Seltsi ettevõtmisena.

Jakob Hurda seltsi juhatuse esimees Sirje Vill tegi väga põhjaliku ülevaate Põlvas asuva seltsi tegevusest, mis on mitmekihiline ja viljakas. Suvel antakse välja järjekordsed Jakob Hurda auhinnad.

Narva Eesti Selts tutvustas lõunaeestlastele Narva eestlaste tegevust, mis piirilinnale kohaselt on kahtlemata omanäoline ning ainulaadne.

Rõka külaseltsi kohta said teised seltsid esimest korda põhjalikumalt ülevaate. Külli Kella tutvustus ärgitas külastama Peipsi metsasid ning osalema toidukultuuri projektides.

Kohtumise lõpetas üldine arutelu seltsitegevuse kui sellise perspektiividest ning võimalikest tugitegevustest EKSÜ poolt. Kanepi seltsi perenaine Marju väljendas seisukohta, et EKSÜsse kuulumine on esmalt prestiizi küsimus!

Järgmine kohtumine leiab aset juuli alguses Tallinnas ja selle kohta saadame ka meie liikmetele täpsema info kuna üritus on avalik ja teistele liikmesseltsidele avatud.

EKSÜ meeskond plaanib kõikide Eesti seltsideni jõuda nende enda tegutsemispiirkonnas selle aasta jooksul.

Liina Miks
EKSÜ tegevjuht