17. juuli 2024

Omskis jätkati eesti keele õpetamist

Kuigi üleilmne eesti keele nädal on lõppenud, ei peata see keelõppe entusiaste. Omski oblastis on need juba muutunud traditsiooniks.

13. oktoobril kogunes juba varasemast alguse saanud keeleõppe grupp Omski raamatukokku, kus jätkati keeleõpet. Kuna tegemist on juba pikemaajalise keelekooliga, siis sooritati esimest korda ka test varasemalt õpitu kohta.

Uuteks teemadeks sellel korral olid lihtminevik, täisminevik ja enneminevik.

Õppijatele jäeti ka uued kodutöö ülesanded.

Ivan Ubaleht
Omsk

Omski eelmiste keelekursuste kajastus: siit ja siit: ja siit: ja siit: 

13. oktoobri 2019 kohta on olemas ka videoülesvõte: