21. juuni 2024

Jakob Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts – 110!

Jakob Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Selts tähistas 6. detsembril 2017 konverentsiga Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses seltsi 110. sünnipäeva.

Võru keele asjatundja Urmas Kalle ettekanne käsitles Jakob Hurda koduküla Himmaste keelt ja keelejuhte. Ettekandest selgus, et keelekasutus 19. sajandil oli sealkandis väga nüansirikas ning erisusi oli iga küla keelekasutuses.

Võru Instituudi projektijuht Tiia Allase ettekanne oli Põlva kandi lõhnast ja rahast (mitte rahalõhnast). Ettekanne tugines Madis Kõivu ja Aivo Lõhmuse loomingule. Selgus, et sealkandi erilist lõhna on märganud mitte ainult kohalikud, vaid ka Põlva kanti külastanud kirjanikud ja teisedki kaugemalt tulnud inimesed. Arvatakse, et seda võib põhjustada mõni taim või taimede kooslus.Seltsi tervitasid Põlva vallavanem Georg Pelisaar, Eesti Kultuuriseltside Ühenduse auesimees Valter Haamer jt. 

Seltsi tunnustati tiheda koostöö eest kohaliku rahvaga, tegevuse eest kodu-uurimise alal ja rohkete Põlva kultuurilugu käsitlevate trükiste koostamise eest. Samuti tunnustati Sirje Villa dokumentaalnäidendite kirjutamise ja lavastamise eest suurejooneliste vabaõhuetendustena.

Seltsi esimeest Sirje Villa õnnitleb Põlva vallavanem Georg Pelisaar

Seltsi esimeest Sirje Villa õnnitleb Põlva vallavanem Georg Pelisaar

Kiita sai väga hea koostöö vallavalitsuse ja Eesti Kultuuriseltside Ühendusega ning Jakob Hurda rahvuskultuuri auhinna väljaandmine alates 1996. aastast, samuti seltsi unistus üles ehitada Jakob Hurda sünnikodu, Lepa talu tules hävinud elumaja (abihooned on juba taastatud).

7. detsembril said seltsi liikmed jõulupeoks kokku kohvikus Aal, samas majas, kus selts 110 aastat tagasi oma esimese koosoleku pidas. Külas oli Haaslava meeskoori topeltkvartett Väike Punt, juhendajana lauljaid saatmas ja akordioni mängimas Kalev Lindal.

Meeleolukad laulud vahetas välja humoorikas rahvakultuuriteemaline viktoriin, kus iga laudkond sai oma teadmisi näidata Jakob Hurdale nii kallis “vanavara” tundmises. Eela Jää õpetas huvilistele lihtsaid nippe, kuidas voltimistööga kodus õdus jõulumeeleolu luua. Tema oli ka see, kes muutis niigi uhke peosaali oma käsitöö ja küünlasäraga lummavaks talvemuinasjutuks.

Seltsi juhatuse liikmed Eela ja Arvo Jää ning Urve Järg olid ürituse läbiviijad. Riigikogu ja seltsi liige Heimar Lenk sõnas lahkudes tunnustavalt: “Niiviisi peab pidu ainult Põlva Rahvahariduse Selts!”

Valter Haamer
EKSÜ auesimees