18. Июл 2024

Kanepi ja Põlva seltside käsitööst

Jätkame siinkohal seltsiinimeste käsitöö sarja. Oleme tutvustamas tegijaid, kes on harrastajad ega kuulu erialalistesse käsitööseltsidessegi. Kuid on ometi teotahtelised ja fantaasiarikkad.

Seekordses ülevaates tutvustame põgusalt Põlvas tegutseva J. H Seltsi nobenäppusid ning Kanepi kandi perenaisi.

Põlva käsitööklubi loodi 1993, seega enne Jakob Hurda nimelise Rahvahariduse seltsi asutamist. Kaks aastat hiljem võttis äsjaloodud Hurda selts mõnes mõttes klubi oma tiiva alla. Selts ja klubi on teinud tõhusat koostööd.

Muidugi, kui olid europrojektide hiilgeajad, oli käsitööklubi sisuliselt üks kursus, mida seltsi raames toetati. Klubi algataja ja pikaaegne juht on Asta Tagel, kes vedas sisulist tööd koos Heli Raidlaga. Asta järel sai klubi etteotsa Mare Põld (pildil). Tema järel Merike Verev (alumisel pildil), kes seni oli Himmaste käsitöötegijate eestvedaja.  Himmaste Nobedad Näpud ühines käsitööklubiga.

Mare Põld ja tema tööd

 

 

Kaire Lihtsa ja tema tööd

 

Merike Verevi tööd

 


Kanepi Laulu Selts

Kanepi Seltsimajas tegutseb kudumise ring, mis  tegutseb Riina Hassi juhendamisel juba aastaid ja kõigil on võimalus osaleda.

Püüame ikka aasta jooksul erinevaid töötubasid korraldada ja kaasame ka teisi lisaks seltsi liikmetele. Omaette pusime ka kindaid sokke ja muud praktilist ja vajalikku teha. Kindlasti on meie näpuosavust vaja kui Kanepi Harrastusteater etendusi ettevalmistab – dekoratsioonid, kostüümid, maskid…

Marju Jalas
Kanepi Selts

Varasemalt ilmunud järjelood: