14. juuni 2024

Soome Eesti Noorte võrgustik sai juba 4 aastaseks!

Soome Eesti Noored on asutatud 18.12.2018!
4a sünnipäeval tehti tagasivaate ka aastale.
Täname liikmeid, koostööpartnereid ja võrgustikke!