17. juuli 2024

Vanemuine asetas toolidele iiriseõied

Tartus tähistati rahvusliku ärkamisaja suurmehe, Tartus sündinud Carl
Robert Jakobsoni (26.07.1841 -19.03.1882) 180. sünniaastapäeva.

Jakobsoni esimese isamaakõne pidamise kohta Tähe tänaval on juba aastakümneid tähistanud mälestuskivi, mis sai sünniaastapäevaks
korrastatud. Samasse kohta Tähe 4 hoone ette rajas linn kolmest
nimelisest pingist koosneva puhkeala.

Siinsamas asus 1867-1969 Vanemuise Seltsi maja (tollal Tähe 28). Siin oli esimese üldlaulupeo staap, siit algasid rongkäigud. Maja juurde kuuluvas aias oli igal õhtul tegeluste pidustus (õhtusöök). Just selles majas pidas C. R. Jakobson oma isamaakõned.

Pinkide avamisel 26. juulil kõnelesid Tartu linnapea Urmas Klaas,
Tartu Ülikooli raamatukogu direktor Krista Aru ja mängis Väägvere pasunakoor. Vanemuise Seltsi poolt tõi tervitusi Johann Voldemar Jannsen. Seltsi juhatuse liige Kalli Kongs asetas toolidele kaunid iiriseõied.

Kurgjas käisime seltsiliikmetega 2020. aasta sügisel.

Käesoleva aasta septembris liigume Torma radadel, mõeldes Carl Robert Jakobsonile (Linnutajale).

Egne Raamat
Tartu

Papa Jannsen