23. Mai 2024

EKSÜ uus juhatus kinnitas uue liikme

20. juuni EKSÜ üldkogul kinnitati EKSÜ uus juhatus järgmiseks kolmeks aastaks. 30. juunil toimus uue juhatuse esimene istung.

EKSÜ juhatuse esimeheks valiti Ants Johanson. Päevakorras oli ka ühe uue seltsi liitumisavalduse arutelu. Taotluse esitas Peterburi Eesti Klubi Teekond Euroopasse, mille tegevuse põhieesmärgiks on eesti keele ja kultuuri propageerimine Peterburis ja mujal Venemaal. Klubil on ette näidata juba mitu toimunud üritust. Oleme neid kajastanud varasemalt ka EKSÜ uudistevoos, viimast neist selle aasta veebruaris. Kuid nagu kombeks, anname uuele liikmele võimaluse end ise lähemalt tutvustada.


Peterburi Eesti klubi “Teekond Euroopasse” – on Peterburi eestlaste kohtumispaik vabas, klubilises õhkkonnas nii Peterburis kui ka Eestis.

Me soovime esmalt Peterburis, oma klubi üritustel, saada kokku kodu-eestlastega, kes on väga oodatud meie kokkukäimistest osa võtma. Klubi soovib arendada suhteid Eestiga sh luua kultuuri-,äri – ja muid sidemeid või ka lihtsalt leida sõpru.

Klubi võiks olla selleks kohaks, kus vahetu suhtluse kaudu on võimalik täiustada oma eesti keele oskusi  erinevate seltskonna mängude, filmide ning teatrietenduste koosvaatamise ja arutamise kaudu.

Aleksandr Part
üks klubi asutajatest