27. Mai 2024

Eesti keele õpetamise lugu Siberis

Praegune aeg on väga soodne arhiivitööks. Hiljaaegu alustas fotode ja dokumentide sorteerimisega teiste hulgas Valgevene Eesti Selts. Täna jagab oma arhiivi materjale meiega Krasnojarski Seltsi (Rahvakultuuriautonoomia EESTI) esindaja Vera Oinets.

Praegu elab Krasnojarski krais umbes 4000 eestlast, nendest Krasnojarski linnas üks viiendik. Siberis on olemas oma väike eesti maailm, kus räägitakse nii eesti, vene kui ka setu keeles.

Üheks peamiseks Rahvakultuuriautonoomia EESTI eesmärgiks on eesti keele kui emakeele õpetamine. Eesti keele kursusi alustati 1991. aastal (õpetajad  Almine Puusepp, Kuno Regi ja Helvi Kuus, keda  president Toomas Hendrik Ilves  autasustas 2007. aastal Valgetähe ordeniga). 2016 -2017 oli õpetajaks Krismar Rosin, Eesti vabatahtlik Interras.

Praegusel koroonaajal on keeletunnid senisel kujul peatatud, sest Krasnojarski linnaraamatukogu on kinni. Kuid võimalik on ka praegu jätkata keeleõpingud Skype´i kaudu koos Siberist pärit ja hetkel Eesti õppiva vabatahtliku Valeri Krinbergiga. Interneti teel on koroonaajal pidevalt jätkunud keeleõpingud ka Omskis.

Töötame oma arhiividega ning ootame olude muutumist ka siin, Siberis. Kõik kultuuriüritused on edasi lükatud.

Tervitades
Vera Oinets
Krasnojarsk