Press "Enter" to skip to content

Posts published in märts 2018

Eesti väljarändjatest Brasiiliasse

Teadaolevalt üks esimesi eestlasi, kes Brasiiliat külastas, oli korvetil Askold 1865. aastal Kroonlinnast Vladivostokki seilanud ja selle käigus mõned nädalad Rio de Janeiros peatunud meremees Jüri Jürison.

Pikemalt siit: Jyrisson

Forseliuse sõnum nr 23

Ajakiri “Forseliuse Sõnumid”, >100 lk A4, värvitahvlid (artiklite kogumiku nime ristiisa on prof em Helmut Piirimäe), ISSN 1406-975X. Ajakiri on ilmunud alates 1995. a-st: 23 numbrit, neist nr 22 on ka seltsi veebil, nr 23 on ainult seltsi veebil www.forselius.ee.

Rohkem siit: 

Emakeelepäev ERMis

Kolmapäeval, 14. märtsil kell 15.30 kõneles emakeelepäeva puhul Eesti Rahva Muuseumi teatrisaalis Wiedemanni keeleauhinna vastne laureaat filoloogiadoktor Reet Kasik eesti kirjakeelest.

(veel …)

Kokkuvõte emakeelepäevast Rakveres

10. märtsil toimus Rakveres Lääne-Virumaa Keskraamatukogu saalis Eesti Kultuuriseltside Ühenduse  iga-aastane  emakeelpäeva ettekandekoosolek. Selle aasta teemaks oli „Keel ja ajakirjandus“. Ühtlasi andis Eesti Kultuuriseltside Ühendus välja seltsisõbralikuma sulesepa tiitli. Laureaadiks sai Katrin Uuspõld ajalehest Virumaa Teataja. Nominentideks olid veel Erik Boltowski, Ene Puusemp, Sirle Sommer-Kalda, kes kõik said EKSÜ  tänukirjad seltsitegevuse kajastamise eest.

Ettekande ajakirjandusest ja keelest pidas Ph.D Maarja Lõhmus.

(veel …)

Virumaa Teataja kirjutab

Ajaleht Virumaa Teataja kirjutab:

Eesti Kultuuriseltside Ühenduse antava tiitli “Seltsisõbralik sulesepp” pälvis nelja nominendi seas Virumaa Teataja ajakirjanik Katrin Uuspõld.

Täpsemalt loe siit: 

 

 

HÄVING

Põhja-Kaukaasias Elbruse jalamil rajati 1923. aastal Uus Eesti küla. Selle eellooks on esivanemate väljarändamine möödunud sajandi keskpaiku. Nõukogude Venemaal hävitati hiljem enamik eestlaste külasid. Selles väikeses raamatus kirjeldame Uus-Eesti küla hävingut.

Pöördume lugejate poole palvega koostada ka teistes eesti külades represseeritute nimekirju jäädvustamaks nendest mälestus.

HILDA SABBO
ARNOLD TAKKIN

Pikemalt siit: 

Originaalviide: http://ida.aule.ee/