Press "Enter" to skip to content

Posts published in märts 2018

Tagasivaade ERMi Sõprade külaskäigust Petserimaale.

15. märtsil 2018 külastasid ERMi seltsisõbrad taaskord Petseri Lingvistilist Gümnaasiumi, et juba seitsmendat korda üheskoos eesti keele päeva tähistada.

ERMi sõbrad on Setomaa piiri taha jäänud ajaloolist keskust Petserit külastanud üle paarikümne aasta. Üheskoos on korrastatud luteri surnuaeda ning eesti keelt au sees hoidvale koolile on Eestist viidud õppekirjandust, vahendatud arvuteid ja muud tarvilikku.

(veel …)

Väike Eesti „riik” Gruusias

„90-ndate aastate algul, Abhaasia sõja ajal siirdus Eestist oma ajaloolisele kodumaale ligi kaks tuhat eestimaalast,” ütleb Regina Kahhidze. Eesti diasporaa koosneb erinevatest inimestest, enamasti nendest, kes on Eestis õppinud või kunagi seal elanud.

Tänapäeval tuleb Gruusiasse üha enam ja enam eestlasi — põhiliselt need, kes siin pere loovad. „Me püüame aidata siia saabunutel Gruusias kohaneda. Korraldame mitmesuguseid üritusi, kontserte, tähistame eesti rahvuspühi — tublisti aitab meid Eesti saatkond Gruusias, mis avati
1992. aastal,”kõneleb Kahhidze.

Pikemalt siit: 

Originaalviide: http://ida.aule.ee/

Järelkaja Prahas toimunud EV100 sündmustest

Kuigi EV 100   juubeliaastal pühendatud  ürituste ettevalmitamisega alustati juba 2017 a  juunis (ruumide üürimised), jätkudes  kuni  14.-17.02.2018,  mil toimusid Eesti Päevad (EP) Praha Muusikaakadeemias (HAMU).

Esimesed  Eesti päevad Prahas  toimusid aga juba  2005 a mais ja seda koostöös Tšehhi- ja Eesti Vabariigi Teaduste Akadeemia ja EV Rahvusraamatukoguga. Kui esimestel EP avati kaks  näitust (prof  J Engelbrecht S. Lusmägi) ja tehti ajalooline ettekanne (prof H. Rebas),  siis seekordne eemärk oli mahukam ja eesmärk laiem – tugevdada ja luua uusi loomeinimeste kontakte, soodustada kultuurivahetust nii kodu- ja väliseesti kogukondade vahel.  Selleks  tuli kokku külalisi Eestist, EKSÜ tegevjuht Margit Reinkubjas, tutvustades  kodu- ja välis-eesti seltside koostöövõimalusi ning Londoni Eesti Seltsi esinaine Evelin Siilak, tutvustas oma seltsi ajalugu ning  tegevust.

(veel …)

Mõned killud Allmäe küla ajaloost Põhja-Kaukaasias.

Võib olla mõnele teist ei ütle need kirjapandud mälestuskillud Allmäe külast esmapilgul suurt midagi, kuid Põhja-Kaukaasia eestlastele on see mitme põlvkonna esivanemate elatud ja elamata jäänud elu ja saatus, see on killuke meie rahva saatusest ja ajaloost. Seda peab teadma ja seda vajab eestlane, et osata õigesti hinnata oma maa praegust iseseisvust ja inimeste vabadust ning olla valmis oma isamaad ja oma kodu ka kaitsma.

(veel …)

Ülevaade toimeka Tveri eesti seltsi tegemistest 2016nda aasta näitel

Tveri Eesti Selts loodi 23.11.1998.aastal asutava koosoleku otsusega. 25. jaanuaril 1999.a. Tveri oblasti Administratsiooni Justiitsvalitsuse poolt selts registreeriti, registrinumber 681. Seltsi kuulub ametlikult 17 liiget.

Selts teeb aktiivset koostööd V.V. Andrejevi nimelise laste kunstikooliga, Kalinini rajooni Burashevo külavalitsusega, karjala ja soome seltsidega, oblastiraamatukoguga, organisatsioonidega Elu Kvaliteet ja Tveri Majavalitseja, Haljala Eesti Kultuuriseltsiga.

(veel …)

Tartumaa Rahvakultuuri Keskseltsi tegemistest

Tartumaa Rahvakultuuri Keskseltsi alla kuulub Folgiklubi, mis toimub iga kuu neljandal neljapäeval Sisevete Saatkonnas. Klubil on välja kujunenud oma kindel sihtrühm ja üritused on nende seas menukad. Intervjuud külalistega teeb Ants Johanson, musitseeritakse ja lauldakse rahvalaule ka ühiselt publikuga. Kogu üritus lindistatakse ja töödeldakse kõlbulikuks ERR klaasikaraadio folgialbumile. Lindistab Sulev Salm ja raadiosaate toimetab Liina Vainumetsa. 22.veebruari folgiklubis olid külaliseks parmupillimängijad Katariin Raska ja Kadri Skudra-Suits. Õhtu teemaks oligi “Parmu pill”.

(veel …)