Press "Enter" to skip to content

Posts published in märts 2018

Kukkovka raamatukogus toimus Eesti kultuuri päev, Petrozavodsk, Karjala

Projekti “Гора самоцветов” raames tutvustati  Petrozavodski koolilastele Venemaa eri rahvaste ja tema lähinaabrite kultuuri, kirjandust ja traditsioone. Selline üritus korraldati koostöös kohalike eri rahvuste seltsidega raamatukogus juba teist aastat.  Ettevõtmist toetas Petrozavodski linnavalitsus.

(veel …)

Eesti küla Türgis

Küsime endilt tihti, kas on maailmas niisugust nurka, kus ei leidu eestlasi?
Koju naasnud pikamaareisijate juttudest selgub, et neid tõepoolest leidub peaaegu kõikjal.

Noor kirjanik ja soome-ugri keelte üliõpilane Lundis Aarand Roos koges seda isiklikult ka Türgis, kus ta viibis kogu suve kestel. Ta ei kohanud mitte ainult üksikuid juhuslikke sõja tõttu sinna sattunud või ametisse tulnud eestlasi, vaid põliseid elanikke — ta leidis Türgist terve eesti küla! Allpool kirjutab ta Türgi eestlastest Eesti Päevalehele.

Pikemalt siit:

Originaalviide: http://ida.aule.ee/

Petseri eesti kool peab järgmisel aastal oma 100.aasta juubelit!

Praegu lingvistilise gümnaasiumi nime kandva õppeasutuse  sünnipäevaks peetakse 24. jaanuari 1919  ja suure juubelini on seega jäänud vähem kui aasta. Kuigi keskhariduse andmist alustati Petseris juba 1913. aastal, muudeti tolleaegne kõrgem algkool keskkooliks alles aastal 1918.

Vahepeal õppetöö koolis katkes ja  algas uuesti 24. jaanuaril 1919.
Pärast II maailmasõda eestikeelsed koolid Petseri rajoonis kaotati ja  eestlased said õpetust koolis eraldi osakonnas. Päris oma kooli said eestlased alles  1.jaanuarist 1957  ja see hakkas kandma ametlikku nime Petseri 2. Keskkool, kuid laiemalt tunti seda Petseri eesti koolina. Kuni  2004/2005. õppeaastani oli Venemaal ainus kool, kus kõiki õppeaineid õpetati  eesti keeles. 2005/2006. õppeaastast alates on kool vene õppekeelega, kuid eesti keele süvaõppega. 2009. aasta märtsis sai 11- klassilise kooli nimeks Petseri Lingvistiline Gümnaasium ning  käesoleval õppeaastal on siin üle 200 õpilase. Paljud kooli lõpetajad on läinud  haridusteed jätkama Eestisse.

Ülevaate koostas Sirje Madisson