22. Mai 2024

Eesti Folkloorinõukogu on Euroopa kultuuripärandi aasta läbiviija

Eesti Folkloorinõukogu kutsub kõiki oma ideedega panustama!
Meil on hea meel teada anda, et järgmine aasta on Euroopa kultuuripärandi aasta ja Eesti Folkloorinõukogu koostöös Muinsuskaitseametiga on Euroopa kultuuripärandi aasta läbiviijaks Eestis.

Euroopa kultuuripärandi aasta projektijuhiks valiti meie teabe- ja korraldusjuht Annela Laaneots.

Kultuuripärandi aasta näol on tegu teema-aastaga, mille jooksul tõstetakse esile ja korraldatakse vastaval teemal tegevusi ja sündmuseid. Nii nagu on varasemalt olnud Merekultuuri aasta, laste- ja noorteaasta jne.

Allpool on toodud info, kuidas saate oma ideedega Euroopa kultuuripärandi aasta ideekorjesse liituda. Pange palun tähele, et ootame ideid 16. oktoobriks! Tõhusaid ja ideerohkeid ajurünnakuid meile kõigile!

Info Euroopa kultuuripärandi aastasse panustamiseks!
2018. aastat tähistatakse Euroopas kui Euroopa kultuuripärandi aastat. 2018. aasta valik on sümboolne – möödub 100 aastat I maailmasõja lõpust, suurtest muutustest Euroopa kaardil ja mitmete rahvusriikide tekkest. Pärandit vaadatakse laialt (materiaalne, vaimne, digitaalne), avarate seostega (kultuuriline ja keeleline mitmekesisus, pärand kui kaasaegse loometegevuse ja innovatsiooni allikas) ja valdkondadevahelisena.

Kes on kultuuripärandi aasta tegevuste sihtgrupiks?
Euroopa kultuuripärandi aasta jooksul tehtud tegevused peaksid olema suunatud eelkõige:
•10–15aastased
•15–25aastased
•laiem üldsus
•kultuuripärandi spetsialistid

Kultuuripärandi aasta Eestis
Kultuuripärandi kandja ja tugisammas on kodu. Kodu on koht, mis ühendab nii vaimset kui materiaalset kultuuripärandit, kus mõtestatakse pärandit, ja antakse seda rõõmsalt ja inspireerivalt järgmisele põlvkonnale edasi. Kodud on erinevad – mõisahoonest vana rehielamuni, eramust paneelmaja korterini. Kodusid ümbritsevad erinevad maastikud. Kodus elavad erinevate kultuuriruumide kombeid ja tavasid kandvad inimesed, võivad kohtuda erinevad kultuurid. Iga kodu on omamoodi. Kodust algavad reisid mujale ilma (Euroopa)kultuuripärandiga tutvuma, ja koju tullakse ammutatud teadmistega tagasi ja mõtestatakse kogetut tuleviku tarbeks.

Kultuuripärandi aasta eesmärk Eestis
Soovime tutvustada Eesti kultuuripärandit nii, et teadmine meie mitmekesisest ja rikkast kultuuripärandist ja nende kandjatest, inimestest jõuaks kodudesse, innustaks inimesi vaimset kultuuripärandit edasi kandma ja materiaalset kultuuripärandit väärtustama.
Tahame, et inimesed mõistaksid, et kultuuripärand pole tolmune ja minevikust, vaid et pärand saab olla kaasaegne, trendikas, inspireeriv, rikkalik, meid eriliseks muutev ja on noori kaasahaarav. Tahame näidata, et kultuuripärandist saab inspiratsiooni tõusmaks tähena maailmalavadele (a´la Trad.Attack!, Peeter Pihel kui maailmas tunnustatud tippkokk, kes kasutab Eesti toidupärandit; noored disainerid, kes saavad inspiratsiooni Eesti maastikest, soome-ugri, Eesti vms rahvuste mustritest jne)

Tahame rääkida meie siinsest kultuuripärandist, mille seoseid ja kokkupuutepunkte laiemalt Euroopa kultuuriruumiga me selle aasta käigus tutvustame ja välja toome.Tahame rääkida sellest, kuidas meie eripärased traditsioonid rikastavad Euroopa kultuuriruumi ja kuidas erinevate rahvaste kultuuriruumide kaudu kaudu moodustubki ühine Euroopa kultuuriruum. Tahame kõnelda kultuuripärandist Eestis. Kutsume teid osalema oma sündmustega Euroopa kultuuripärandi aasta programmis!

Ootame kahte tüüpi panustamist:
•Kutsume kultuuripärandiga seotud sündmusi/ettevõtmisi, mis teil on järgmisel aastal kavas liituma kultuuripärandi aasta programmiga
•Otsime “hulle” ideid, mis saavad kultuuripärandi aasta sõlmsündmusteks
Selleks:
•Paku välja oma idee
•Kirjuta see 1 A4 pikkuses paberile (vt täpsemad juhised allpool)
•Saada oma idee/ettepanek ideekorjesse 16. oktoobriks
•Palume saata ettepaneku kirjeldus 

Meil on eelarve sõlmsündmusteks valitud sündmuste finantseerimiseks. Teie järgmise aasta plaanis olevad kultuuripärandiga seotud sündmused võidavad Euroopa kultuuripärandi aasta Eestis 2018 programmis olemisest tähelepanu, annavad panuse Euroopa kultuuripärandi aasta programmi õnnestumisse Eestis ja loovad seeläbi positiivset kuvandit kogu teie organisatsioonile.

Juhis ideekorjesse saadetava ettepaneku kirjapanekuks (pikkuses 1 A4 lk)
•Sündmuse vms NIMI
•Sündmuse/ettevõtmise/väljapakutu lühikirjeldus (millega tegu ja kuidas toimib)
•Millal ja kus toimub
•Sihtgrupi suurus
•Maksumus (ja kas teie eelarvest)
•Eeldame, et teie poolt on projekti läbi viiv meeskond/inimene
•Märkida ära, kas tegu on teie sündmusega, mille soovite liita kultuuripärandi aasta programmiga või uus “hull” idee sõlmsündmuseks
•Korraldaja nimi ja kontaktandmed

Lähem info: