Press "Enter" to skip to content

Posts published in september 2016

Vilde teatri uus hooaeg on avatud

Foto: “Krappi viimane lint” Alle-Saija Teatritalus, mängib Rein Annuk

Vilde teatri sügis on alanud väljasõitudega üle Eesti ja juba on proovisaalis alanud ettevalmistused uuteks etendusteks.

Vilde teater alustas oma sügishooaega ringreisiga Saaremaal. Erinevates maarahvamajades anti Janno Puusepa “Minejatega” kolme päevaga viis etendust. (veel …)

Lauldes vestmine lummab pimedat tüdrukut

26. septembril 2016 avaldas Tartu Postimees artikli Veronika Sõstrast, kes sellel aastal veab ERM-is regilaulutuba. Artikli autoriks on Aime Jõgi.

Regilaulutuba on mõnus kooslaulmiskoht kõikidele inimestele, vanusest sõltumata. Kohal on laulik, kellega koos musitseerides veedetakse paar tundi ning iga kord võetakse üles uus teema.

Muusik Veronika Sõstar koos oma kahe truu kaaslase, väikekandle ja juhtkoer Gloryga. Foto: Sille Annuk

Selle sügise esimene regilaulutuba leiab aset 30. septembril, siis küll veel mitte ERMis, vaid Ruunipizza kohvikus, ning seal on külaline rahvaluule- ja muusikateadlane Janika Oras, teemaks töölaulud. (veel …)

Konverentsil saab kuulata ettekannet eestlaste suurpidudest Tšehhis

4.–5. oktoobril toimub 10 interdistsiplinaarne konverents Tšehhis, Rokycaní muuseumis. Konverentsi peaeesmärgiks on Tšehhi kõige uuemate kultuuri- ja ajaloopärandi uuringute kaardistamine.

Ettekandeid teevad eksperdid üldise ajaloo ja selle abiteadustest, samuti arheoloogiast, etnograafiast, kunstiajaloost, muusikateaduse teatriõppekavast, folkloorist, lingvistikast, kirjandusest, loodusteadustest ja muude sellega seotud erialadelt. (veel …)

Festival REGIÖÖ 23.-24. septembril Tartus

REGIÖÖ 2016 toimub 15. korda. Juubelifestivali leitmotiiv on “Ilu (on) ümberringi”, mis ajendatud aegadetagusest ja tänapäevani püsinud tundeilmast, kus ilu on kultuuriti ka regiooniti erineval moel nähtud ja loodud.

Suurte muusikapidude kõrval on RegiÖÖ pigem intiimne, võimaldades kuulajatel keskenduda esituste nüanssidele. Traditsiooniliselt on festivali fookuses eelkõige Läänemere rahvaste, aga ka kaugemate kultuuride varasemad kihistused ning eriti huvipakkuv on just ühisosa erinevate rahvaste pärandkultuurides. (veel …)

Rakke Valla Hariduse Selts tähistab aastapäeva

24. septembril tähistab Rakke Valla Hariduse Selts oma tegevuse taastamise 20. aastapäeva.

Rakke VHS on oma aastatelt juba väga väärikas, eelkäija Rakke Rahvahariduseseltsi asutamisest on tänaseks möödunud juba 102 aastat.

Eesti Kultuuriseltside Ühendus tänab Rakke Valla Hariduse Seltsi ulatusliku töö eest seltsi tegevuse taastamise järgsetel aastatel 1996 – 2016 rahva harimisel harrastustegevuse, muuseumi- ja kirjastustegevuse kaudu ning tunnustab ja tänab seltsi pikaajalist esimeest Aime Kinnepit tema järjekindla ja aktiivse seltsitegevuse korraldamise eest!

Eesti rahvamuusikast ja seltsielust välismaal

9. septembril esines Eesti Kirjandus-muuseumis eesti rahvamuusikast ja väliseestlaste seltsielust endine Indianapolise Eesti Seltsi president ja Indiana Ülikooli emeriitprofessor Ain Haas.

Tutvustades eesti rahvamuusikat välismaal mängis Ain Haas kuulajatele väikekannelt, hiiu kannelt ning torupilli.

Indianapolis tegeldaksegi palju pillimuusikaga. Põhjus on selles, et kuna seal on vähe eestlasi, siis koorimuusikaga ja rahvatantsuga ei saa tegeleda, küll aga pillimuusikaga.

Ain Haas mängib ise väikekannelt, suurt kannelt ehk rahvakannelt, hiiu kannelt ja torupilli. Torupillimängijaid on välismaal vähe, ainult mõned.

Ain Haas tutvustas ka kannelde valmistamist ja neil mängimise õpetamist. (veel …)

Seminar „Kultuuriseltsid ja EV 100″

9. septembril 2016 toimunud seminaril olid käsitletavateks teemadeks üleilmne Eesti veeb “Minu Inimesed” ja eesti kultuuritegelaste mälupanga koostamine. Ettekandjateks olid Rain Ots ja Kärt Summatavet. (veel …)