Press "Enter" to skip to content

Tingimused

Kodulehel avaldatud materjalide kasutamistingimused:

1. Autoriõigused

Eesti Kultuuriseltside Ühendus peab kodulehte ja sellel avaldatud materjale endaga seotud intellektuaalseks omandiks.

Kodulehel avaldatud materjalide kopeerimine ja levitamine on lubatud, ent soovime, et avaldaksite ka viite allikale – www.kultuuriseltsid.ee. Samuti austame me ka teiste intellektuaalset loomingut, viidates allikatele.

2. Vastutus

Eesti Kultuuriseltside Ühendus ei vastuta teistest allikatest pärineva informatsiooni sisu eest, kui allikale on viidatud.

3. Privaatsus

Eesti Kultuuriseltside Ühendus suhtub lugupidavalt kodulehel avaldatud isikute ja organisatsioonide kontaktandmetesse.

Kõik kontaktandmed on avaldatud teise poole nõusolekul.

Kuna elektroonilise andmevahetuse ja kodulehtede puhul esineb risk, et pahasoovlikud isikud avalikult lehelt andmeid kopeerivad, eesmärgiga neid ebaeetilisel viisil kasutada, ei saa Eesti Kultuuriseltside Ühendus taolistel puhkudel vastutust võtta.