19. mai 2021

Kokkusaamine prof Kalle Kasemaaga

June 14, 2018 17:00 - 19:00

14.juuni 2018 kell 17.00 toimub aadressil Roheline aas 1 kokkusaamine prof.Kalle Kasemaaga.

Esitasin prof. Kalle Kasemaale küsimuse, kuidas on juutidel olnud võimekus etnosena jääda ellu ilma riigita? Milline roll on olnud selles nende religioonil. Kuidas on üles ehitatud nende religioon, millised on selle rituaalid ja veel terve rida küsimusi sellega seonduvalt, mida saaks kasutada ja mis toimiksid, oleks rohujuure tasandil rakendatavad ka hetkel Eesti olukorras.

Üheskoos püüamegi sellele vastust saada, eelkõige aga räägime uskudest ja kuidas teadaolevalt toimivad usuliikumised juudi kogukonnas. Vestlust toetavalt aitavad edendada ka meie tublid klubi liikmed ja kutsutud külalistena Hardo Pajula, Tõnu Ots.