Press "Enter" to skip to content

E-raamat

E-raamatukogu täieneb peagi!

 • Ilmunud on Peterburi Teataja nr 80. Peterburi Teataja septembrikuu 2019 numbrit saab lugeda siit:  Peterburi_Teataja_80_VEEB
 • Peterburi Teataja juuni nr 79 Ilmunud on Peterburi Teataja juunikuu number, kus on sees ka laulupeo kajastus ning mitmed muud olulised selle poolaasta teemad. Ajaleht ...
 • EESTI JA EESTLUS LEEDUS e-raamat Ükskõik, kus ma ka elaksin, jääb kõik eestlasena läbielatu ja praegu Eestis toimuv osakeseks minust, selle meenutamine ja mõnikord uuesti ...
 • Inimesed ja saatused. Raamat Tverimaa eestlaste ajaloost. Täiendame EKSÜ e-raamatukogu ning avaldame siinkohal pr Aino Kiiveri ja Tveri Eesti Seltsi loal Nurmekunde (Tverimaa) eestlaste ajalugu puudutava raamatu.  Nurmekunde ...
 • Valminud on EKSÜ 2019 aasta kalender Valmis on saanud Eesti Kultuuriseltside Ühenduse 2019 aasta seinakalender. Kalender sisaldab 11 erinevat liikmesseltsi tutvustavaid fotosid nii Eestist kui välismaalt. Kalendris ...
 • Krimmi eestlaste ajalehed Arhiivis on digitaalsed materjalid Krimmi eestlaste ajalehe numbritest 1 kuni 29  aastatel 2004 kuni 2014. Krimmi ajaleht 2018   Tunnustame Krimmi Eesti Seltsi ajaloo ...
 • Ajaleht “Seltsi Sõnumid” nüüd ka Eesti Rahvusraamatukogu digiarhiivis Eesti Kultuuriseltside Ühenduse esimese ajalehe “Seltsi Sõnumid” numbrit on saab nüüd lugeda ka Eesti Rahvusraamatukogu digiarhiivist. EKSÜ andis välja ajalehe 3-5 ...
 • EKSÜ esimese oma raamatu trükifail sai valmis Käesolev raamat kajastab kokkuvõtlikult Eesti Kultuuriseltside Ühenduse ja liikmesseltside tegevust 2016. aasta, mõnel juhul ka 2017. aasta lõpuni. Hoolimata sellest, ...
 • Eestlased kaugel idas – väljarändamisest assimileerumiseni 20. sajandi algul jõudsid riigi toel Kaug-Itta esimesed eestlastest kalurid, et oma uues kodus parema elujärje poole liikuda. Ümberasunud eestlased panid aluse ...
 • Kaug-Ida eestlased: kohanemine, identiteet, assimileerumine Et maailm on endiselt jagunenud mitte-demokraatlikuks idaks ja demokraatlikuks lääneks, siis olen oma uuringuteks valinud just ida pool elavad eestlaste ...
 • Eesti küla Türgis Küsime endilt tihti, kas on maailmas niisugust nurka, kus ei leidu eestlasi? Koju naasnud pikamaareisijate juttudest selgub, et neid tõepoolest leidub ...
 • Väike Eesti „riik” Gruusias „90-ndate aastate algul, Abhaasia sõja ajal siirdus Eestist oma ajaloolisele kodumaale ligi kaks tuhat eestimaalast,” ütleb Regina Kahhidze. Eesti diasporaa ...
 • Mõned killud Allmäe küla ajaloost Põhja-Kaukaasias. Kallis lugeja, võib olla mõnele teist ei ütle need kirjapandud mälestuskillud Allmäe külast esmapilgul suurt midagi, kuid Põhja-Kaukaasia eestlastele on see ...
 • Eesti väljarändjatest Brasiiliasse Teadaolevalt üks esimesi eestlasi, kes Brasiiliat külastas, oli korvetil Askold 1865. aastal Kroonlinnast Vladivostokki seilanud ja selle käigus mõned nädalad ...
 • Forseliuse sõnum nr 23 Ajakiri “Forseliuse Sõnumid”, >100 lk A4, värvitahvlid (artiklite kogumiku nime ristiisa on prof em Helmut Piirimäe), ISSN 1406-975X. Ajakiri on ilmunud alates 1995. ...
 • Forseliuse sõnumid Forseliuse Seltsi ajakiri, aastaraamat Siit: 
 • HÄVING Põhja-Kaukaasias Elbruse jalamil rajati 1923. aastal Uus Eesti küla. Selle eellooks on esivanemate väljarändamine möödunud sajandi keskpaiku. Nõukogude Venemaal hävitati ...
 • Eesti Interlingvistika toimetised Interlingvistika toimetised on leitavad siit: 
 • Gruusia-Abhaasia sõda eestlaste mälestustes Naine, kes elab nüüd Suhhumis, kuid sõja algul elas linnast umbes 20 km kaugusel asuvas külas, meenutab, kuidas ühtäkki hakanud ...
 • Krimmi eesti asunduste saatus bolshevike all Kuni kolhoseerimiseni olid Krimmi eesti asundused siiski säilitanud oma rahvusliku ühtsuse — teotsesid eestikeelsed koolid, laulukoorid, näitetrupid enamasti kooliõpetajate juhtimisel, koolimaju ja ...
 • Sulevi küla lühike ajalugu Sulevi ja Salme küla ümberasujate esivanemad asusid elama põhja poole soisest rannikualast kuni läbipääsmatute kõrgmägede piirini, kus on Sulevi küla. ...
 • Eestlastest Gruusias 1959. aasta rahvaloenduse andmeil kuulusid Gruusia NSV eestlased rahvaste hulka, keda oli vabariigis alla ühe promilli. Enamus neist elas sel ...
 • Eestlased Aserbaidzaanis XIX sajandi lõpul ja XX sajandi algul olid mõlemad – nii PõhjaAserbaidžaan kui Eesti – Tsaari-Venemaa äärealad. Tsarismi koloniaalpoliitika üheks ...
 • Vanemuise Seltsi ajalugu Vanemuise Seltsi ajaloo ülevaate on koostanud Valter Haamer, välja antud ainult digiversioonis (2015). Küllap äratab järelsõna huvi ka raamatu sisu vastu! VAATA ...
 • KARL KADAK – Karjapoisist lubjakuningaks „Karl Kadak. Karjapoisist lubjakuningaks” on jäädvustus Karl Kadaka elutööst ja kaasabist kohaliku eluolu ning kultuuri edendajana ning ühtlasi peegeldus tema ...
 • “KEELEKAITSJA” – EESTI KEELE KAITSE ÜHINGU KOGUMIK NR 11/12 Tartu 2012. Peatoimetaja ja koostaja: Reet Vääri. Keelekaitsja on Eesti Keele Kaitse Ühingu (EKKÜ) kogumik, millele pani 2001. aastal aluse ...

 


EKSÜ avaldab trükiseid ja e-väljaandeid tingimusel, et koos materjalide edastamisega on EKSÜ-le antud kirjalik või e-kirjaga volitus kirjastatu avalikuks publitseerimiseks. EKSÜ ei vastuta avaldatud materjalide sisu eest.