27. Mai 2024

Etnograafiline lugemine eestlastest

15. detsembril 2023 toimusid Krimmi Etnograafiamuuseumis Krimmi etnograafilised lugemised, mille raames pidas Krimmi Eesti Seltsi aseesimees Irina Petruchek põhjaliku ettekande kirjaniku ja koduloolase Leonhard Salmani rollist Krimmi eestlaste ajaloo uurimisel.

Muuseumis demonstreerisid seltsi liikmed kirjaniku raamatuid, arhiividokumente, Krimmi eestlaste kartoteeki, mille Leonhard 35 aasta jooksul koostas kui ta tegi Eesti ekspositsioonis pildistamisi.