23. Mai 2024

Eesti põliskeelte konverents: kohes mi läämi?

Eesti põlitsidõ kiili konvõrents: kohes mi lää?
7. oktoobri 2023 Verskah

10–17 Verskah, Setomaa kultuurikeskusõh
Pääkõnõlõja’: Pargi Indrek (Indiana ülikuul) ja Browni Kara (Lõunõ-Carolina ülikuul, pandas eesti kiräkiilde ümbre)
Lühko’ ülekaehusõ’ põlitsidõ kiili parhilladsõst saisust, Eesti keelenõvvokogo tegemiisist ja otsusist ni põliskiili aestagakümne joosul. / Lühkolt andas tiidä’, õt mäntseh saisuh parhilla’ omma’ põlidsõ’ keele’ ja kõnõldas ka’ tuust, õt midä om Eesti keelenõvvokogo tennü’ põlitsidõ kiili aestagakümne joosul.
Ütehkuuh arotaminõ.
Päävä joosul pakutas süvvä’ ja juvva’.

Kõik om ilma rahalda’.
Pallõmi hinnäst kirä panda’: https://forms.gle/q2S4rkSZfYudKJKV8

Kõrraldaja’:
Seto Instituut ja Tarto Ülikooli eetikakeskus projektiga ”Tarto Maailmaülikuul”. arto Maailmaülikuul om osa Euruupa kultuuripääliina Tartu 2024 pääprogrammist.
www.setoinstituut.ee

Konvõrentsi kõrraldas Seto Instituut, tuuperäst om tiidüs seto keeleh. Konvõrentsil kõnõldas kõigih Eesti põlitsih keelih.

Facebooki sündmus, kuhu tuleb peatselt rohkem infot ja täpsem päevakava: https://fb.me/e/7sSCi3SbA
Manuses on ürituse plakat.