22. juuli 2024

Mina, eestlane XXVIII – eestlusest Torontos

Olev Trässi pere lahkus Tartust 1944 Rootsi. Kui Rootsi hakkas Nõukogude Liidule eestlastest pagulasi välja andma, siirduti Kanadasse 1951.

Nii on Olev Träss olnudki eestluse organisatsioonide ja ühistegevuse sünni juures. Tähtsamad on 1972 Ülemaailmsete Eesti Päevade korraldamine koos Robert Kreemiga ja Roman Toiga.

Suur tähtsus on olnud Kotkajärve kui eestlaste laagrimaa ost 1952. Seal alustati eestluse Metsaülikooli suvenädala kokkutulekuid 1967.

Olev Trässiga vaatame Eesti NSV-s keelatud olnud väliseesti raamatuid. Need on praegu Tallinna ülikooli raamatukogu valduses.

Kui 35 aastat tagasi pidasid loomeliidud oma kuulsat Loomeliitude pleenumit (1.-2. aprill 1988), siis selle lõppdokumendis nõuti, et paguluseestlaste kultuur tuleb kodueestis kättesaadavaks teha.

Olev Trässiga arutab Maarja Pärl Lõhmus.

Saadet toetab Eesti Kultuurkapital.