20. Jun 2024

Veel eesti keele õppest Peterburist

Meie eilse keeleõppe artikli peale saatis meile kirja veel üks Peterburis tegutsev eesti keele õpetaja. Kuna tegemist on igati tubli inimesega, kelle panus eesti keele ja kultuuri hoidmisel Peterburis on väga suur, siis avaldame tema kirja täispikkuses.

Minu nimi on Aleksandra, sündinud Krasnojarskis, eesti juurtega peres. Peale keskkooli lõpetamist läksin õppima Tartu Ülikooli, SA Archimedes rahvuskaaslaste programmi järgi. Kuna peres peaaegu eesti keelt ei räägita, võtsin aasta eesti keele intensiivkursuse ning juba järgmisel aastal astusin TÜ Sotsiaalteaduskonna esimesele kursusele, Riigiteaduste õppekavva. Sain 2009. aastal bakalaureusekraadi ning 2011 lõpetasin magistrantuuri Rahvusvaheliste suhete erialal. Viimasel kursusel sooritasin praktikat Välisministeeriumis, ning kuna olen vene kodanik, saadeti Peterburi EV Peakonsulaati. Peale diplomi saamist astusin juba sinna tööle ning niimoodi kolisin Peterburi elama.

Aastast 2011 töötasin Peakonsulaadis viisasekretäri ametikohal kuni selle aasta mai kuuni. Peale lapse sünnitamist töötasin poolekohaga ning vabal ajal õpetasin eesti keelt. Hariduselt ei ole ma õpetaja, kuid ma ise õppisin keelt nullist, ma tean millised raskused on sellel teel, kuidas seda lihtsamaks teha, mis on oluline, ning sellest kõigest sündis juba õpetamise metoodika. Õpetamisest sai mul väga tore hobi, kuna tekib tunne, et ma jagan oma teadmisi teistega, viin eesti keelt massidesse 🙂

Mingi hetk hakkasin tundma, et õpetamise metoodikast puuduvad mul teadmised, ning võtsin täienduskursusi, 2021. aastal sain ka Venemaal juba pedagoogika diplomi, võõrkeelte õpetaja. Minu enda peres kasvab laps ning kui ma proovin õpetada talle kodus, ta ei võta seda tõsiselt. Grupis koos teiste lastega nad saavad hakkama palju kiiremini. Pakkusin Eesti Kultuuriseltsile, et võin lapsi võtta, et õpetada neile eesti keelt. See initsiatiiv sai väga aktiivse toetuse.


Alates eelmisest aastast toimuvad Peterburi Eesti Kultuuriseltsis keeletunnid ka lastele ja noortele. Õppeaastal 2022-2023 on kokku 10 õpilast.

Esimene grupp: 5-10 aastased lapsed – kokku 7

Teine grupp: 12-14 aastased – kokku 3

Koht ja aeg: tunnid toimuvad pühapäeviti Jaani kiriku ruumides

Tunnid ja metoodika:

Laste grupi spetsiifika seisneb selles, et laste vanus on päris erinev. Osa lapsi ei käi veel koolis ning alles õpivad kuidas lugeda ja kirjutada oma emakeeles, osa aga oskab juba inglise keelt algtasemel, mis võimaldab kasutada ladina tähestikku ja lugemisoskust. Pool tundi töötame tavaliselt koos, ning pärast jagame kaheks grupiks – 8-10aastased on ühe laua ümber, ning 6-7 teisel pool ning töö käib juba eraldi. Ühe poisiga, kes on viieaastane, töötan veel eraldi.

Baasiks on võetud vene koolide jaoks esimese klassi õppimisekomplekt (õpik ja töövihik “Minu eesti keel”, autorid Inga Mangus ja Merge Simmul). Õpikud olid kingitud Eesti Kultuuriseltsile Peakonsulaadi poolt 2021. aastal. Samuti kasutame lisamaterjale, youtube videoid, kuulamisharjutusi sõnavara laiendamiseks.

Tähistame koos riigipühi, keele kursuse raames räägime ka eesti kultuurist, kirjandusest, riigist, laulame eesti laule.

Suurem osa lapsi õpib juba teist õppeaastat. Mai kuuni olid tunnid kirikus, kuid suvevaheajal puhkasime. See õppeaasta algas 18. septembril.

Noorte grupiga otsustasime töötada online. Baasiks on võetud E nagu Eesti raamatud (autorid Mall Pesti ja Helve Ahi).

Lugupidamisega,

Alexandra Khmarskaya
Peterburg


PS: tekst on avaldatud redigeerimata kujul, et näidata kui hea on Alexanda eesti keele oskus.