29. nov. 2023

Hullamispäev Mikkelis

Mikkeli Eesti Keskus oli kutsutud osalema  22.10.2022 Haukivuorele pereüritusele ”Hupailut”(Hullamised).

Tutvustasime sügisesi eesti vanarahva traditsioone eesti – pakkudes osalejatele viktoriini lahendamist, teavet kadridest ja martidest ning saagikoristusajast.

Jagasime huvilistele kaasa ka üldist teavet Eestimaa kohta ja eesti-soome riskisõnu. Lapsed said värvida Günteri joonistatud eesti sümboleid ja  märkida nii käidud kui ka käimata kohti Eesti kaardil. Vestlusringis otsisime ja leidsime ühiseid pidepunkte hõimukultuuris.

Koos Vesaisten ry-ga osalesime muinasjutu tunnis, kus lugesime ette Nõia 13 nõialugu eesti ja soome keeles. Kuna kõrvallauas oli esindatud NordTaie ry taaskasutusmaterjalidest ehted ja töötuba, sai põgusalt vesteldud ka ehete ajaloost ja nende kaitsemaagiast soome-ugri kultuuris.

Ürituse teemaks oli jagu e. hingedeaeg, rahvatraditsioonid, saagikoristus, esivanemad.

Eva Bellen
Mikkeli