19. juuni 2024

Kauksi Üllel ja „Kolmõl Hinnapakmisõl“ oll juubõl!

Timahava 23. ja 24. süküskuu pääväl oll Obinitsan suur praasnik.

Kauksi Ülle pidäsi uma tsõõrigu(60) hällüpäävä puhul maaha katõpäävädse konvõrendsi. Võru Instituut avit asja kõrralda.

Kohal olliva nii keele- ku tiätri- ja ka rahvaluulõ asjatundja`. Om jo Ülle kirotanu nii juttõ, luulõtuisi  ku tiatritükke. Tuuperäst oll ettekandjidõ seän Kõivupuu Marju, Kalla Urmas, Kiluski Ott, Prozese Jaak, Reimanni Nele, Kalkuna Andreas,Paaveri Ene, Oittineni Hannu(Soomõst) jpt.

Ülle esi astsõ üles uma vahtsõ, mõni päiv tagasi  sündünü luulõkogo “Vaest lätt üle“ tutvustamisõga ja näüdäs umma ainulaadsõt rõivakoko. Laulsõ kah, üten Riitsaarõ Evariga.

A mitte ütsindä Üllel, a  ka timä näütemängul „Kolm hinnapakmist“ oll hällüpäiv. Täpselt 10 a. tagasi nägi tä Ülle sulõst ilmavalgust.

Tuu tiätritükü vei  Tallina Võru Selts tälle hällüpääväkingis.(pääle muie kingitüisi)

Tiätritrupi Tungõl ja ansambli Liiso ütistüün valmis saanu etendüs mängiti maaha Obinitsa Küläkeskusõn riidi 23.süküskuu päävä õdagu.

Kukki ollimi joba kuvvõndat kõrda taad tükkü mängmän oll sjookõrdnõ ülesastminõ väega esieräline.

Saatusõ tahtõl es olõ meil üten kumbagi lavastajat ja puudu oll 2 osatäütjat. Kahru mängmises tull lausa lainada lahkõlt Mulkide Seltsilt Sumbergi Reinu, kiä osaga kenäste nakkama sai. Õnnõs om sõiduaig Obinitsa peris pikk, nii-et saimi tii pääl bussin viil teksti harota.

Lavastajidõ puudu olõminõ andsõ aga säändse „loomingulidse vabadusõ“ tundõ, et etendüse lõpuosan oll osatäütjide suusõnaline tekst väega improvisatsiooniline ja es lää väega kokku näidendin kirjapantuga.

Publikumis olnu` kultuuri-inemise` aga mõistsõva tuud nii korgõlt hinnada, et plaksutiva meid tagasi ja sis täütsemi viil näide erisoovi, ku laulsõmi-tandsõmi viilkõrd „Eurolaulu“.

Sis kolisimi üle Seto Ateljee-Galeriihte, kon kaimi är ka Kauksi Ülle vahtsõ näütemängu „Nigu nõidus“ Obinitsa Uue Teatri esitusõn.

Iloõdagu lõpõtusõs oll katõt uhkõ banketilaud ja baarist sai priilt maitsa kohaligõ veini- ja hansameistridõ toodangut.

Kellä 21 paiku alustimi tagasitiid  ja päält kesküüd ollimi kõik üten tükün Tallinan tagasi.

 

Müürsepä Külli