14. juuni 2024

Soome eesti noorte projektilugu JYVÄSKYLÄ-st

SEN neljas suvine projektilugu on JYVÄSKYLÄ-st, kus kohtuti Karli Kelk-uga! Suur tänu ja palju edu!

Projekt teostus tänu Integratsiooni Sihtasutus-ele ja Eesti väliskogukondade omaalgatuslike projektide toetusprogrammile 2021.

Karli Kelk kolis Soome 14-ne aastaselt. Soome keele sai ta selgeks juba Tallinnas elades ja vaadates Soome televisooni. Hariduselt on ta ajaloolane. Karli tunneb huvi Soome poliitika vastu, osaleb aktiivselt kohaliku omavalitsuse töös ja kirjutab doktoritööd Jyväskylä ülikoolis. Karli on Soome kodanik.

„Sünnipäraselt olen eestlane ja vaatan täna kaudselt Eesti poole. Elan Soomes ja minu elu on siin. Jyväskylä on minu linn!“ räägib Karli Kelk.

Eestlaskonnast Jyväskyläs

Vesteldes Karliga Jyväskylä eestlastest selgub, et eesti keelt Jyväskyläs tavaliselt ei kuule. Ta ei tunne eestlaskonda, ehkki on elanud siin juba üle kahekümne aasta. Asudes siia elama, tundus, et eestlased häbenesid oma rahvust ja suhtlesid kas soome või inglise keeles.

Eesti keelt on õpetatud omal ajal Jyväskylä ülikoolis, kuid see lõppes. Rahvaülikoolis on eesti keelt õpetatud ja õpetatakse ka 2022 aastal. Karli hoiab oma eesti keelt alles lugemisega.

Karli mõtted ja ettepanekud:

• Soomes elades peab õppima ära soome keele ja ka Soome traditsioonid (tead, mida tähistatakse jne)

• On vaja saada teavet ja teha uurimustööd, kui palju eestlastest kooliealisi lapsi elab maakondades (nt Kesk-Soome)

• Enne kui ajada asja eesti keele kui oma emakeele õpetamise kohta (Jyväskyläs), peab olema olemas hea kaardistus, kui palju on tahtmist; soovijaid, vajadust, st milline on kohalik aktiivsus eesti keele õpetamise vastu kohalikul eestlaskonnal

• KOV ei hakka tegutsema käputäie soovijate pärast ja poeb tavaliselt eelarve taha (86% toetab riik ja 14% KOV)

• Idee – kas saab õpetada eesti keelt õpilastele Soomes ka interneti vahendusel?

• Võimalus on reklaamida eesti keele õppimist ka kohalikus ajalehes, tõsta eestlaskonna teadlikkust ja jagada infot meedias

Lõpetuseks

• Karli on huvitatud makrotasandist, näiteks milline on eestlase imago Soomes? Kuidas suhtutakse eestlasesse? Kui eestlased teevad pätti, siis kas me sellist imagot endale tahame? Karli soov on aidata kaasa postiivsele eestlase imagole

• Karlit pole Soomes kiusatud, kuid samas on tunda, et usalduse võitmine ja sõbrunemine võtab aastaid aega. Tunnetad, kuidas mõeldakse: miks ta Soomes on?

• Peamine on – „Usu endasse!

Tuuli – Emily Liivat