14. juuni 2024

Eesti Kirjameeste Selts sai 150aastaseks!

Seltsi  asutamiskoosolek toimus 25. veebruaril 1872 Viljandis Shwalbe võõrastemaja saalis. Esimeseks presidendiks valiti üks tuntumaid ärkamisaja tegelasi Jakob Hurt, kes oli sellel kohal kuni 1881. aastani. Tartus tegutsenud kiiresti kasvava liikmeskonnaga Eesti Kirjameeste Selts kujunes rahvusliku liikumise keskseks organisatsiooniks. Arendati  eesti keelt ja eestikeelse kirjanduse väljaandmist, seltsi aastaraamatust kujunes esimene eestikeelne teaduslik perioodikaväljaanne. Jakob Hurda eestvõttel korraldati rahvaluule ja etnograafilise materjali suurkogumine, kus  esmakordselt kaasati vabatahtlikke korrespondente.

Täna süütasime Eesti Rahva Muuseumi ja tema Sõprade Seltsi poolt küünlad Jakob Hurda haual. Uhkuse ja tänutundega.

Sirje Madisson
Ermi Sõprade Selts