24. juuni 2024

Kreutzwald dirigendis!

Kimmähe tiidvä kõik eestläse umma rahvuseepost ja timä kokkopandjat.

Vähämb tiidäs tuud, et Kreutzwald oll liinaarst Võrun 1833-1877.

Timahava aga saa

-160 aastakka “Kalõvipoja” tävvelidse teksti kokkopandmisõst,

-95 aastakka Kreutzwaldi avvusamba pistüpanõkist Tamula kalda pääle ja

-80 aastakka lauluesä muuseumist Võrun.

Säändse tähtsä aasta puhul tulõ midägi ette võtta!

“Põlisvõrukõsõ” mõtli sõs vällä, et tiis õigõ üten tükün võrukeelidse “Kalõvipoja”!!!

Kreutzwaldi muuseumi direktri Hollo Aimi (kiä om 40 aastakka taad ammõtit pidänü) kutsõ seokõrd punti ka “välisvõrukõsõ” Tallinast.

Tä saatsõ meile võrukeelidse “Kalõvipoja” käsikirä.

TVS-i tiatritrupp Tungõl harot lugõmist Sakala majan ja lugi Kadrioron, Poska majan, hingipääväl 2.11 kell 15.00 uma 14. päätükü rahvalõ ette.

Täpsält tuulsamal aol loeti võrukeelist “Kalõvipoiga” ka Võrun Kreutzwaldi muuseumin ja mitmõl puul Võrumaal. Kuna meil oll tuu teedä,sõs lugõmise aigu tull tunnõ nigu lauluväljakul, ku oll üle ilma eestläisi ütitside laulõ laulminõ Kaljuste Tõnu dirigendikepi perrä. Sjookõrd oll dirigendis Kreutzwald!

Timä korgõmbal juhatamisõl om võrukeelist laulu kuulda ka tä hällüpääväl 14.joulukuu pääväl nii muuseumin ku ka avvusamba man. Laul tulõ TVS-i ansambli Liiso suust, taktikepp om Nopri Tea käen.

“Välisvõrukõisist” om lauluesä mälestüspääväl viil kohal ka Tunglõ rahvas,kuna muuseumin tulõ ka ütine eeposõ viimädse, 20.luu lugõminõ.

Vot sääne dirigent om Kreutzwaldi vaim!

Müürsepä Külli

 

Kaanefotol: võrukeelidse Kalõvipoja lugõmisõ proovist Tunglõ puult Sakala majan.

Ederian:
Valgu Jaanis (Jaanis Valk), Pedassaarõ Ele (Ele Pedassaar), Joonasõ Inno (Inno Joonas)
Tagarian:
Greenbaumi Thea (Thea Greenbaum), Matvere Tiit (Tiit Matvere), Müürsepä Külli (Külli Müürsepp),Hallopi Eino (Eino Hallop), Soka Olõv (Olev Sokk), Plumanni Kaja-Riina (Kaja-Riina Plumann) ja Liini Helbe (Helbe Liin)
Müürsepä Külli suur rõõm EKSÜ vahtsõst kallendrist, kon om kinäste seen ka Tallina Võru Seldsi sündümise päiv -8. aprill. Pildi tekse Greenbaumi Thea