24. juuni 2024

Oktoobri kuukiri nr 62

Kogu kuukiri on allalaetav siit:

Mina, eestlane X – Pille Lill. Seekord oli meil vestluspartneriks Pille Lill. Pille Lill on eesti ooperilaulja ja kultuuritegelane, Muusikute Fondi PLMF looja ja loominguline juht aastast 2003. Fondi eesmärk on toetada igakülgselt kõige andekamaid interpreete, pakkudes neile täiendõppe- ja esinemisvõimalusi nii kodu- kui ka välismaa lavadel. 


25. septembril oli sarjas külaliseks Marcus Kolga. Marcus Adrian Kolga on eesti ajakirjanik ja politoloog, inimõiguste aktivist, juhtiv välisinfo ja mõjuoperatsioonide analüütik ning ettevõtja Kanadas. Ta on lõpetanud 1995. a. Illinoisi Ülikooli politoloogina. Marcus on sündinud ja kasvanud Torontos eestimeelses peres.


23. septembril oli meie rahvusliku liikumise ühe suurkuju Karl August Hermanni 170. sünniaastapäev. Selle puhul korraldasid EKSÜ ning Vanemuise Seltsi segakoori esindajad meenutuskoosoleku suurmehe kalmul Tartus Uue- Jaani kalmistul. Hermanni tulid hea sõnaga meenutama EÜSi esindajad ning ka Tartu linnapea Urmas Klaas. Oli ju K. A. Hermann Tartu Linnavolikogu kahe koosseisu liige ning EÜS liige ja hiljem auvilistlane.


4. septembri kutsus Põlvas tegutsev J. Hurda nim. Põlva Rahvahariduse selts kokku oma liikmed ja sõbrad ning sõitis Võrru, et kõndida oma suurkuju ning tema sõbra ja toetaja F. R. Kreutzwaldi jälgedes. J. Hurda selts tänab lahke vastuvõtu eest! Meil on ühine aja- ning kultuurilugu, mida mäletada ja hoida!


Septembrikuu oli täis mitmeid Suurpõgenemist meenutavaid sündmusi, näitusi. Vabamus 20.septembril toimunud seminar on järelvaadatav siit:


Turu saarestikus Nauvo saarel asub teadaolevalt Soome ainus ”Estonia” laevahuku mälestuseks püstitatud mälestusmärk. Mälestusmärk püstitati 2004. aastal ja sinna jõudmiseks on paigaldatud viidad. Turu Eesti keskuse grupp külastas Jõgevat ja Remnikut, reisi eesmärk oli uurida kuidas Eestis MTÜd ja ka kodaniku-aktivistid toimetavad. Turu grupp koosnes 25st aktiivsest Kaarina ning Turu vabatahtliku töö tegijast ja arendajast. Kaasa oli võtta enda poolt mitukümmend aastat kogemusi selles valdkonnas.


2021 aastal täitus aga veel ühel eesti kogukonnal 100 aastat tegutsemisest. Selleks on Harkivis asuv Eesti Selts. Siinkohal nende ajaloo ja toonaste juhtide lühitutvustus. Õnnitlused Eesti Kultuuriseltside Ühenduse võrgustiku poolt ukraina eestlastele!


8. septembril tähistati Kaukaasias, Naltšiki kohalikus kultuurimajas “Rahvaste laupäeva” . Päevast võttis osa 20 erineva rahvuse seltsi sh ka eesti selts KODUMAA Maret Romani eestvedamisel. Iga selts esines omakeelse luuletuse ning lauluga. Päevast võttis osa 20 erineva rahvuse seltsi. Maret Romani luges L. Koidula luuletuse “Eesti muld ja eesti süda”. Kochesokovite pereansambel lauls laulu “Kõndis mööda metsa”.


18.septembrini on A. Mickėvičiuse raamatukogus Vilniuses veel võimalik külastada Eesti ühe tunnustatuma praegusaja fotograafi Annika Haas näitust „Eesti naine: südamega tegija.“ Näituse korraldas Leedu Eestlaste Selts.


Minski raekoja taga asuv väljak oli 11. septembri varahommikust täis rütmilisi meloodiaid, 25 rahvuse esindajate hääli ja naeratusi. Valgevene Vabariigi 13. rahvuskultuuride festivali avamise ajal toimus suur kontsert, kus osalesid eri rahvustest loomingulised rühmad ja üksikesinejad:  valgevenelased, aserbaidžaanlased, armeenlased, afgaanid, baškiirid, grusiinid, dagestanlased, juudid, iirlased, ukrainlased, mustlased, tšuvaššid. Pidustustest võttis osa ka Valgevene Eesti selts Pääsuke.


21. septembril alustas ERMis järjekordne Eesti kultuuri lühikursus “Ela eestlaste elusid”, mis on mõeldud hiljuti Eestisse saabunud või vähelõimunud elanikele. Eesmärgiks on anda osalejatele parem arusaam Eesti kultuurist, ajaloost ja identiteedist. Esimesena kogunesid huvilised, kelle tugikeeleks on inglise keel. Enne, kui hakati koos arutama teemal “Kes või mis on eestlane?” märgiti kaardil ära, millistest maailma paikadest kursuslased pärit on.


Pühapäeval, 26. septembril, toimus Tamperes ülesoomeline rahvatantsupäev. Eestist oli kohale tulnud Angela Arraste, kes õpetas, innustas ja hoidis tantsulist meeleolu! Tantsupäeval osalesid Helsingi Helmed (juhendaja Marve Nakus) ja Ülelahedad (juhendajad Anneli Kääpärin ja Mart Rõuk) Helsingist, Nopsajalad (juhendaja Liis Mitt) Turust ja Vingerpussid (juhendaja Heli Vija) Pori-Tampere ühendrühm. Meid oli kokku viiskümmend!


30. septembril leidis aset järjekordne Folgiklubi. Seekord saatekülaliseks Jüri Metssalu. Jüri Metssalu on ajaloolane ja maastikukogemuste koguja. Ta on paarikümne aasta jooksul salvestanud intervjuusid mitmel pool Eestis, kokku ca 400 inimesega, keskendudes ennekõike kohapärimusele, aga ka rahvausule, elulugudele, suulisele ajaloole laiemalt. Ta on Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi kohapärimuse töörühma projektijuht ja MTÜ Eesti Kohapärimuse Keskus asutaja.


Septembri viimasel nädalavahetusel toimusid Chicago rahvarõivakooli esimesed praktilised õppepäevad 🙂 Osalejad konstrueerisid esimesel päeval oma käistele ja särkidele lõiked, neid juhendas Merli Mänd. Teisel päeval õpiti erinevaid tikkimispisteid ja valmisid tööproovid, juhendasid Silja Nõu ja Kadi Vingisaar.


11. septembril toimus Omski linnas järjekordne rahvuskultuuride festival, millest ka kohalik eesti kogukond koos ingeri-soomlastega osa võttis.Samal päeval ja samas paigas toimus ka Omski ingeri-soomlaste ning eestlaste seltsi ametlik asutamiskoosolek koos põhikirja kinnitamisega. Eestkõnelejaks Ivan Ubaleht.


TULEKUL

Oktoober on Tamperes ikka olnud Eesti kuu ja sellel aastal on suur rõõm kohtuda 9. oktoobril 2021, et tähistada ühiselt Laikku Kultuurikeskuses Tampere Eesti Klubi 25. sünnipäeva!

Eesti Keele Nädal.

EST Üleilmne eesti keele nädal KeelEST toimub 2021. aastal kolmandat korda ning kannab mängu teemat. Keelenädala eesmärk on tutvustada eesti keelt üle ilma, tekitada huvi eesti keele õppimise vastu ja turgutada keeleoskajate huvi keelenüansside vastu. Eesti Instituut kutsub tänavu mängima keele- ja sõnamänge, tegema näitemängu ja tõlkima mänguteemalist luulet. Põnevaid õppematerjale ja väljakutseid on nii õpilastele kui ka õpetajatele.

30. oktoobril kell 17.00 Mina, eestlane – Lehte Hainsalu


PARTNERITE INFOLEHTI:

Eesti Folkloorinõukogu kuukiri oktoober

Rootsi Eestlaste Infokiri september: