19. Jun 2024

Eesti keele masintõlke ja toimetamise/õigekirja programmid 2020

Microsoft Word programmil on üks paremaid tõlkeprogramme 

Selleks tuleb avada tõlgitav tekstifail Word programmis, kuvada (haarata, highlight) soovitud tekst või lõik kuvarisse, vajutada hiire parema poole klikiga menüü nupule, kus mh allpool ilmub Translate/Tõlgi, vajuta Translate/Tõlgi ja paremale ekraaniserva tekib kaks akent, ülal tõlgitav tekst ja all tõlgitud tekst koos eelnevalt teie soovitud keelevalikutega. Sealt aknast saate kopeerida soovitud tõlketeksti oma Wordi faili.

Kiire, täpne ja tõhus!

Veel
Tartu Ülikooli keeleteadlased:     

https://www.neurotolge.ee/

Läti keeleteadlased

https://translate.tilde.com/et

Google

https://translate.google.com/?hl=et

Teine Google programm pakub masintõlget ja ka teksti õigekirjalist toimetamist

https://typingkeyboards.com/translate-estonian-to-english.php

Google Play tõlkeäpp eesti-inglise ja inglise-eesti

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.englishtoEstonian.languagestranslate&hl=en_US&gl=US

Euroopa Liit

https://www.translator.eu/english/estonian/translation/

Microsoft Bing

https://www.bing.com/translator/?from=et&to=en&text=

Smart Link Corporation

https://imtranslator.net/translation/

Teine Smart Linki programm pakub nii masintõlget, sõnastikku, tekst kõneks ja NB! isegi masintõlgete võrdlemise võimalust, kuid eesti keele tarvis esialgu vaid masintõlget ja tõlgete võrdlust!

https://free-translation.imtranslator.net/English-language_Estonian-English_translation/

Nordicwise Limited company

https://lingvanex.com/english-to-estonian/

EasyGames Tab

NB! Uus tase: Kombinatsioon – masintõlge, veebisõnastik ja tekst kõneks! koos allalaaditava äpiga, kuid eesti keele jaoks on siin esialgu ainult masintõlge!

https://webtranslation.paralink.com/estonian/translation/

Veebipõhine kõnetuvastus, Eesti teadlased

http://bark.phon.ioc.ee/webtrans/

https://minu.etais.ee/#/login/

Õigekirjagurmaani Instagram

https://www.instagram.com/oigekirjagurmaan/

Tõlkesõnastikud eesti – inglise ja inglise – eesti jt

Eesti keeleteadlased

http://www.eki.ee/dict/ies/index.cgi

Eesti Keele Instituudi sõnastikulink sisaldab ka kõigi seni loodud eestikeelsete veebisõnastike

(sh ka õigekeelsussõnaraamatu, etümoloogilise, slängi jt) linke:

https://www.lexilogos.com/english/estonian_dictionary.htm

Eraisik Aare

https://aare.pri.ee/dictionary.html

Glosbe company

https://newui4.glosbe.com/et/en

Institute of Baltic Studies

http://dict.ibs.ee/

Euroopa Liidu terminoloogiasõnastik kõigile liikmesriikide keeltele

https://iate.europa.eu/home

Inglise-eesti veebisõnastik

https://www.dict.com/Inglise-eesti

Ülevaate koostas Sirje Kiin, PhD