14. juuni 2024

Märtsi kuukiri nr 56

Kogu kuukiri on allalaetav siit: Märtsi kuukiri nr 56

Tulekul EKSÜ emakeelepäev:

 

Keel mängu või meel kängu

Kuna tavapärased kogunemised on märtsikuu sees ebasoovitavad ning tahtes ka laiemale publikule tutvustada sõnade mängu, mida võimaldab meile meie ilus emakeel, siis plaanime seekordset emakeelepäeva lustlikult ja veidi teistmoodi.

Kohtume veebis 13. märtsil kell 17.00. Võimalused selleks nii meie FB kui ka kodulehe kaudu.

Mina, eestlane

Mina, eestlane IV – Sirje Kiin

27. veebruaril algusega 17.00 jätkus EKSÜ veebinar „Mina, eestlane”. Seekord rääkis eestlaseks olemisest kirjandusteaduse doktor – Sirje Kiin. Alates 2005. aastast elab Sirje USAs, Lõuna-Dakotas, Madisonis.

Toimunud vestlus on salvestatud ja seda on võimalik järele vaadata. Kõik selles sarjas toimunud vestlused on leitavad siit:

27. märtsil jätkame sarjaga ja külaliseks on Hirvo Surva. Ikka algusega kell 17.00

 


Teised veebis toimunud sündmused

Kohtumine Tõnu Tepandiga Folgiklubis

Jutt Tõnu Tepandiga veebruari Tartu Folgiklubis 2021. Audiona

 

 

 

Turu linna aeg ja kohad aastani 1300

Head ajaloohuvilised! Läbi kevadtalve ja kevade räägib Eva Finch kaheksal laupäeval Turust, Soome ajaloo ja kultuuri sünnilinnast, kunagisest pealinnast, esimesest ülikoolilinnast. Eesti keeles sellist Turu ajaloo ülevaadet varem esitatud ei ole.

Seminaride sari jätkub.

 


Lahkus Lehti Merilo

17. veebruari hommikul suri Tallinnas eestluse hoidja Ameerika Ühendriikides Lehti Merilo. Eesti Kultuuriseltside Ühendus mälestab oma head koostööpartnerit ja aktivisti ning avaldab kaastunnet nii Portlandi Seltsile kui ka Lehti lähedastele.

 

 

Lahkus Ugo Reiljan

Meie hulgast on lahkunud Suhhumi eestlaste eestvedaja ja eestluse hoidja Kaukaasias Ugo Reiljan (sündinud Sulevi külas 01.09.1937). Ugo oli Šotsi linna eestlasest aukodanik. Ugot on autasustatud ka Valgetähe 4. klassi teenetemärgiga. Kaastunne Eesti Kultuuriseltside Ühenduse poolt tervele Kaukaasia eestlaste kogukonnale.

 


Vabariigi aastapäeva tervitused

24. veebruaril laekus eesti seltsidelt üle ilma palju tervitusi Eestimaale. Avaldame siinkohal neist valiku. Kõik tervitused on leitavad meie FB lehelt.

Arhangelski Kultuuriselts “Viru” saadab tervituse

Kohalik selts “Viru” tähistas samuti Eesti Vabariigi aastapäeva väikese kohviõhtu ja viktoriiniga “Keda ma Eestist tunnen?” Kuna pandeemia tõttu on kogunemised piiratud, siis seekord koguneti väiksemas ringis.

Ilusat algavat kevadet!

 

Kaukaasia eestlaste aastapäevatervitus

Eestlased on õnnelik rahvas, sest meil on oma vaba maa ja vaba riik. Meie esivanemad võtsid oma vaba riigi loomist täie tõsiduse ja kogu hingega. Ka siin, Kaukaasias, tervitasid Abhaasia eestlased kodumaa iseseisvumist 1918. aastal suure rahvusliku vaimustusega.

Saadame teile tervitusi Kaukaasia lumiste mägede alt ja soovime südamest õnne Eesti Vabariigi 103. aastapäeva puhul!

24. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäev – sini-must-valge Kanada olulistel maamärkidel

,,Eesti kogukond on väga tänulik, et kaks olulist Kanada maamärki on osa meie iseseisvuspäeva märkimisest siin Kanadas 24. veebruaril,“ ütles EKNi president Kairi Taul- Hemingway. ,,Loodan, et kõik – idarannikust lääneranni- kuni – ühinevad meiega virtuaalselt ühiseks pidutsemiseks.“

 

Toronto Eesti Selts EV103

Klõpsake lingile (või vaadake all toodud videot) EV 103 Toronto Eesti Selts ja saate vaadata Toronto Eesti Seltsi korraldatud virtuaalset EV103 aastapäeva tähistamist. Programm kestab natuke rohkem kui tund aega.

 

 

 

EELK diasporaapiirkonna piiskop Tiit Salumäe tervitus rahvuskaaslastele välismaal, Eesti Vabariigi 103. aastapäevaks 24.02.2021.

 

 


Ilmunud on Peterburi Teataja veebruari number


Muud seltside sündmused

Tšehhi Eesti Klubil täitub 30. tegevusaastat

Teatame rõõmuga, et meie vabatahtlik ühendus Tšehhi Eesti Klubi (ČEK-TEK) tähistas käesoleval aastal 30. juubelit. Asutasime klubi 2. veebruaril 1991 põrandaaluse organisatsiooni Läänemere Liidu poolt korraldatud „Res Baltica“ õhtul Praha Realistlikus teatris.

 

Tampere Eesti Klubi 25.aastapäeva ootuses

Järgmiste pühapäevade TEK kodulehe  nupunurgakestes http://eestiklubi.fi/et/ alustame inimeste tutvustamisega, kes on jätnud jälgi TEK ajalukku. 2021. aastasse oleme kavandatud mitmeid sündmusi, mille keskmes on TEK25.

Tampere Eesti Klubi pakkus vastlakukleid ja ootab Eesti sünnipäeva

13. veebruaril 2021 korraldas TEK vastlakuklite pop-up kohviku Laikku kultuurikeskuses. Paljud kasutasid ära ettetellimisvõimalust, sest kogunemise piiranguarv on kümme inimest nii sise-kui väliüritusel.

 

Tartus tähistati Miina Härma mälestuspäeva

9. veebruaril tähistas Vanemuise Seltsi segakoor Tartus Miina Härma mälestuspäeva. Maestro 157. sünniaastapäeva ennelõunal oli mälestustseremoonia Raadi kalmistul. Küünlad said süüdatud ka skulptor Endel Taniloo kalmul.

Krimmis tähistati rahvusvahelist emakeelepäeva

Sevastopoli linna Rahvusseltside Ühenduse heaks traditsiooniks on iga-aastane temaatilise õhtu läbiviimine, mis on pühendatud rahvusvahelisele emakeele päevale 21. veebruaril. Sevastopoli Eesti Selts tutvustas pidupäeval kirjanik Eduard Vildet. Seltsi juhataja Elviira Brusentsova (Saltsman) jutustas tuntud eesti kirjanikust ning Elviira lapselaps luges ette eestikeelse luuletuse. Proua Elviira tähistab täna ka oma 81. sünnipäeva. Palju õnne ja tervist ka Eesti Kultuuriseltside Ühenduse poolt!

Eesti keel rahvusvahelisel emakeelte päeval

Rahvusvahelisel emakeelte päeval korraldas Karjala Vabariigi Administratsioon kohalike rahvuste emakeelsete luuletuste lugemise. Luuletuse “Emakeel” loeb Kristina Panchishnaya. Luuletuse autoril Jaan Bergmannil on sellel aastal 165. sünniaastapäev

 

Vabade kunstide professori loomelaud

Tartu Ülikooli vabade kunstide professor ja ERMi Sõprade Seltsi auliige Kärt Summatavet eksponeerib oma loomingulist teekonda seltsi esinduses. „Viienda ehteväljapaneku inspiratsiooni allikas oli TIIVAD, mis aitavad lennata tarkuste maastikele. Pärl on headus, puhtus, täiuslikkus, truudus, tarkus, kaitse.

Tagasivaade läbielatule

2. veebruaril, Tartu rahu 101. aastapäeval sai ERMi Sõprade Seltsi raamatukogu järjekordse hinnalise kingituse. Seltsi liige, vabadusvõitleja ja kauaaegne meelsusvang Mart Niklus kinkis meile oma vastilmunud autobiograafilise  raamatu „Tagasivaade läbielatule” (Tartu, 2020).

 

 

25 ilusaimat 2019. aastal ilmunud raamatut

11. veebruaril toimus Peterburis Rahvuskirjanduste Raamatukogus (Sadovaja 33) raamatuillustratsioonide näituse “Eesti 25 kauneimat raamatut 2019” avamine. Näituse korraldaja on Eesti suursaatkonna kultuurinõunik Dmitri Mironov. Üritus valmistati ette koos Peterburi Eesti Kultuuri Seltsi ja Peterburi peakonsulaadiga. Kontserdiprogrammist võtsid osa Peterburi Eesti Kultuuriseltsi koor Kaja ja rahvatantsuansambel Neevo.

Kanepi seltsi eestvedaja sai elutöö preemia

Kanepi segakoori tegevuse taastamise ja eestvedamise eest pälvis kultuuri elutööpreemia VAIKE KOTTISSE, kes pidas koorivanema ametit 26 aastat ning oli alati abiks Kanepi Seltsimaja sündmuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Vaike on ka üks Kanepi Laulu Seltsi taasasutajatest ja kuulub seltsijuhatusse tänaseni.

 


Tulekul

Turu linna aeg ja kohad, osa 1: Turu aastani 1300

Veebiseminarid

Olete lahkesti palutud!

13.3 Muutuste ajajärk 1500-1600. Turu linnus
27.3 Turu suurvõimu osana 1600-1700. Qwenseli maja
10.4 Valgustus 1700-1790. Luostarinmäki
24.4 Võimuvahetuse periood 1790-1827. Turu Akadeemia peahoone
8.5 Ülesehitus – 1827-1860. Kakola vanglakompleks
22.5 Ohtralt uut 1860-1905. Turu kunstimuuseum

Henrik Visnapuu nimeline kirjandus- ja kultuuriauhind

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides (ERKÜ) otsustas oma täiskogu aastakoosolekul novembris taastada Henrik Visnapuu nimelise kirjandus- ja kultuuriauhinna.

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 1. aprill 2021 ja kontaktaadress ettepanekute saatmiseks sirjekiin@hotmail.com

 

Eesti keele päev

14. märtsil tähistatakse emakeelepäeva Eestis. Seda teeme Tampereski!
Kella 11-16 on avatud Tampere Eesti Klubi pop-up kohvik, kus saab nautida eesti toidukultuuri ning suhelda!

 

Maailma kalleimal haridusel on huvitav ajalugu, keeruline poliitiline süsteem ja paljutõotav tulevik.


Partnerite infokirju

Rootsi Eestlaste Kuukiri

Eesti Folkloorinõukogu Kuukiri


EKSÜ e-kuukirja saate muuta veel sisukamaks, kui saadate varakult teateid ja kajastusi oma sündmustest meie aadressile info@kultuuriseltsid.ee

Kuukirjaga saate liituda, kui saadate kirja aadressile info@kultuuriseltsid.ee EKSÜ tegemistega saab
tutvuda kodulehel www.kultuuriseltsid.ee ja FBs