23. Apr 2024

Pääliina võrokõsõ tõmpsi keelenädälä “sae käümä”

Olõ-õi uudissõs eestläisilegi, et märdikuu edimäne täüsnätäl (2-8.11) oll` täüs võrokeelitsit kõnõlõmiisi nii raadion ku telekan.

Tallina võrokõsõ võtsõva kah asja tõsitsõlt. Pedassaarõ Ele (TVS-i liigõ ) põimsõ 2.11 õdagudsõ ilmatiidüse sisse ilosid võrokeelitsit lausit. Tuulsamal pääväl (Iispäävä 2.11) sai tettüs uma vahtsõ raamadu “Tallinna Võru Selts 30” ettenäütämine Tallina Keskraamadukogon, a  6.11 Võru Keskraamadukogon. Raamaduga üten sai rahvas nätä kah  vahtsõt postmarki (TVS 30) ja Valgu Jaanisõ tettü dokfilmi “Tallina võrokõsõ”.

Tallina Keskraamadukogon, Võro Seldsi lipu all arot Kõivupuu Marju vahtsõ raamadu tähtsüsest ja kõnõl võrokõsõs olõmisõst.

Ku püünele astsõ ansambli Liiso, sis perämädse laulu aigu tull` Marju kah uma helüga tugõma “Mu latsõpõlvõ Võrumaad“. Päältkaejide (kelle lubatu arv oll ette antu) siäh sai nätä kattõ Võro juuriga kunagist ministrit (Leimanni Jaak , Padari Ivari) ja “lõunaosariigist” kohalõ sõitnu ärimiist Pindmaa Aigarit.Viimäne kinkse seldsile umatettü raamadu vasta.

Võru Keskraamadukogon 6.märdikuu pääväl läts raamadunäütämine ka kenäste kõrda. Juhataja Kuljusõ Inga oll` kõvva ettevalmistustüüd tennü ja eski suurõ ekraaniga aparaadi dokfilmi “Tallina võrokõsõ” jaoss kohalõ vidänü.

Pääle filmikaemist kõnõl Tallina Võro Seldsi liigõ Padari Ivari ummist tegemiisist ja hindä võrokõsõs olõmisõst. Paistu, et rahvas jäi üritusõga rahulõ- tulti mano ja tennäti. Sai mitmitki tutvit trehvätüs ja juttu jakku kavvõmbaski. Taheti ka ütist pilti tetä.

Hüä mekk jäi hinge, et nii meil, välisvõrokõisil, ku ka kodotsil põlisvõrokõisil om uma salakiil, minka lövvämi ütstõõsõ süämeni kipõstõ tii.

Külli Müürsepp
Tallinna Võru Selts