17. juuni 2024

ERMi Sõprade Seltsi auliikme 100. sünnipäev

Esmaspäeval, 2. novembril on ERMi Sõprade Seltsi auliikme Mai Raud- Pähna 100. sünnipäev!

ERMi raamatukogus avame meie suurele sõbrale ja truule kaaslasele pühendatud näituse.

Mai Raud-Pähn sündis 2. novembril 1920. aastal Pärnus koolitegelase ja kirjaniku Märt Raua (1881–1980) tütrena. 1941. aastal lõpetas ta Tallinna Õpetajate Seminari ning töötas seejärel muusika- ja kehalise kasvatuse õpetajana Tallinna 29. Algkoolis.
1944. aastal põgenes perekond Saksamaale ning sealt edasi Taani kaudu Rootsi. Stockholmi Kõrgema Rakenduskunstikooli  Joonistusõpetajate Instituudi  lõpetamise järel 1952. aastal pidas ta õpetajaametit Stockholmis ja Visbys. Aastatel 1959 – 1964  õppis ta Stockholmi Ülikoolis prof Sten Karlingi juures  kunstajalugu, lisaks arheoloogiat ja  etnograafiat. Väitekiri „Hõbesepised Tallinnas 1474–1650″ andis Mai Raud – Pähnale 1972. aastal filosoofialitsentsiaadi kraadi.

Aastate jooksul on Mai Raud- Pähn olnud Rootsi Eestlaste Liidu esinduskogu ja juhatuse  liige, REL kvartalikirja ,,Rahvuslik Kontakt” kauaaegne toimetaja ja kaastööline, rootsieestlaste arhiivi korraldaja, arvukate kunstiajalooalaste artiklite autor, keelekursuste, laste suvekodude ja Gröndali Eesti Seenioride Kodu asutaja, Eesti Akadeemiliste Naiste Ühingu, Eesti Naisüliõpilaste Seltsi ja Eesti Rahvakunsti Huviringi Rootsis TRIINU liige.

Mai Raud-Pähna tööd on hinnatud arvukate autasudega: medal „Mare Balticum” Böckleri sihtasutuselt (1987), A. Puksowi Fondi kunstiajaloo auhind (Kanada, 1988), Rootsi Eestlaste Liidu kultuuriauhind (2006) ja Eesti Vabariigi Valgetähe  medaliklassi teenetemärk (2001)

Mai Raud- Pähn on Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsi liige 1995. aastast ja auliige aastast 2005.

Näituse, mis jääb avatuks novembri lõpuni, koostas ERMi, Eesti Kirjandusmuuseumi ja Tartu Ülikooli raamatukogu materjalide põhjal  Sirje Madisson, plakati tegi Jane Liiv.