6. dets. 2021

EKSÜ juhatus ning tegevjuht kohtuvad Virumaa seltsidega

23. jaanuaril toimub järjekordne EKSÜ juhatuse ja liikmesseltside kohtumine. Seekord saadakse kokku Rakveres Juhan Kunderi Seltsi ruumides ja ümarlauale on kutsutud kõik Virumaal asuvad 6 EKSÜ liikmesseltsi.

EKSÜ juhatus alustas Eestis asuvate liikmesseltsidega kohtumisi eelmise aasta sügisel. Toimus kolm erinevat kohtumist Eestimaa erinevais paigus.

Kohtumiste eesmärgiks on saada parem ülevaade, millega kohalikud seltsid tegelevad, mis on nende rõõmud ja mured. Diskussiooni keskmes on Eesti seltsitegevus üldisemalt ning EKSÜ rollist ja võimalustest selles.

Veebruaris toimub ümarlaud Pärnus, sellega saab Eestis asuvatele liikmesseltsidele ring peale tehtud. Kokkuvõtted ja arengud räägime lahti 14. märtsil toimuval EKSÜ üldkoosolekul Tallinnas.

Varasematest kohtumistest võib lugeda siit: 

ja siit: 

ning viimasest siit: