15. juuli 2024

kohtumine SOome eesti noortega

23. novembril käisid Helsingis korraldatud mardilaadal Soome eestlaste tegemistega tutvumas EKSÜ juhatuse liige Evelin Sennett ning EKSÜ tegevjuht Liina Miks. Eesmärgiks olid vahetud kontaktid Soomes asuvate liikmesseltsidega ning partnerorganisatsioonidega, et leida uusi võimalusi EKSÜ tegevuse laiendamiseks ning mitmekesistamiseks. EKSÜ kutsus lahkelt külla Soome Tampere Eesti Klubi asejuht Annela Liivat.

Päeva jooksul toimusid arutelud mitme Soome eesti seltsi eestvedajaga. Soome Eesti Noored esimehe Tuuli-Emily Liivatiga sai räägitud täpsemaid omavahelise koostöö võimalusi 2020. aastal.

Leidis aset põhjalikum jutuajamine Helsingis tegutseva rahvatantsurühma Ülelahedatega ning Eestikeelse Hariduse Seltsi ja Üleilmakooli juhataja Helja Kirberiga. Oma seltsi tegevusest rääkis üksikasjaliselt Eesti Kultuuri Selts Mihkel esindaja Ilona Kolberg ning välisseltsidest üldisemalt sai juttu aetud mardilaadal viibinud EV rahvastikuminister Riina Solmaniga. Terekäe andsime pihku Turu Eesti Keskuse esindajale esindajale Kirsi Äyräsele.


EKSÜ tegevjuhi Liina Miksi visiit jätkus 24. novembril Pori linnas, kus seal tegutsev rahvatantsurühm Vingerpussid tähistasid oma tegutsemise viiendat aastat! Kontsert oli väga heal kunstilisel tasemel.

Mitmeid olulisi kohtumisi leidis aset 25. novembril Tampere linnas kultuurikeskuses Laikku. Oli võimalus tuttavaks saada Laikku keskuses tegutseva Tartu- Tampere Seltsi esindaja Liisa Löyttyniemiga. Koostööd Tartuga alustati 30 aastat tagasi. Pr Liisa meenutas, mismoodi koostöö kahe linna vahel on aastate jooksul muutunud. Bürood Tamperes toetab ka Tartu Linnavalitsus.

Oma elust ja tegemistest eesti keele õpetamisel lastele Soomes rääkis Diana Maisla. Diana käe all õpib praegu 45 eesti last.

Pr Maris Reinson töötab Tampere linna kultuuriosakonnas ning on Tamperes tegutsevate kultuuriseltside kontaktisik. Tema korraldada on ka iga-aastane Sugrifest. Maris tutvustas kultuuriseltside rahastamise põhimõtteid Tamperes.

Pirkanmaa Tuglase Seltsi esindaja ning estofiil Carita Granat näeb enda missioonina eesti kogukonna nähtavaks tegemist ning eesti kultuuri propageerimist Soomes.

Soome visiidi üheks tipphetkeks oli vaieldamatult kohtumine Tampere Eesti Klubi juhatusega. Kingitusena EKSÜ poolt sai seltsile pidulikult üle antud EKSÜ seltside seinakalender 2020. Kalendris on oktoobrikuu pühendatud just Tampere seltsile. Lühidalt arutasime ka Tampere seltsi arhiivi olukorda ning võimalusi selle töö paremaks korraldamiseks.

Tänu Annela Liivatile avanes ootamatu võimalus saada osa eesti keele tunnist Soome keskealistele prouadele. Huvi eesti keele õppimise vastu on Soomes piisavalt suur. Prouadele sai tutvustatud reisil kaasas olnud eesti rahvariideid ja rääkida eesti rahvustoitudest ning kommetest.

EKSÜ tänab Tampere Eesti Klubi ning Annela ja Tuuli-Emily Liivatit sooja vastuvõtu, mitmekülgsete kohtumiste ettevalmistamise ning Soome eestlaste tegevuse ja igapäeva elu põhjaliku tutvustamise eest!

Isiklikud kohtumised ning kontaktid on alati olulised, et üksteise tegevusi paremini mõista ning toetada. Meie koostöö jätkub veelgi tihedamalt 2020 aastal.

Liina Miks
EKSÜ tegevjuht

Tampere Eesti Klubi kajastused mardilaadast ja EKSÜ visiidist Soomemaale siit:

ja siit: 

Maalehes ilmunud ülevaade Helsingis toimunud Mardilaadast.

Fotod: Tuuli-Emily Liivat ja Annela Liivat ning Liina Miks