27. Mai 2024

Praha Eesti Tuba

Praha Tšehhi-Eesti Klubi liikmed korraldasid 26. mail  juba kolmandat korda EESTI TOA.

Praha EESTI TOA mõte kerkis Tšehhi-Eesti klubis  (TEK) juba 2015. aastal.  Tookord mõtet välja pakkudes arvasin, et uue, nn kiire elu tingimustes oleks tihedamini vaja suhelda eelkõige Tšehhi elama asunud  Eesti noortega.

TEKi loomisel 1991. aasta alguses oli klubi tegevus eriti tihe Eesti taasiseisvumise toetamisel Prahas.  Klubi korraldas tookord koos Vladimir Macura poolt juhitud  Läänemere Liiduga demonstratsioone, andis välja Eestit tutvustavaid brošüüre,  korraldas  kirjandusõhtuid ning muid Eesti kultuuri ja ajalugu käsitlevaid üritusi (vt ka TEKi raamatut „Väike-Eesti Tšehhis“). Kohe peale Eesti iseseisvumist oldi tihedas kontaktis Tšehhi Vabariigi parlamendiliikmete, välisministeeriumi, majanduskoja ja meediaga (sealhulgas televisiooniga).

EESTI TOA mõte realiseerus tasapisi 2017. aastal eesti rahvatantsu õppe käigus, millele järgnesid Eesti päevad Praha Muusikaakadeemias, kus klubil oli mitu töötuba.  Esialgu korraldasin kord kuus EESTI TOA raames rahvatantsuõpet,  kuhu koos vanematega tuli ka palju lapsi.  Ja siis tekkiski mõte tegelda EESTI TOAS lisaks täiskasvanutele ka lastega. Käesolevast aastast moodustuski  klubis tore juhtgrupp (Karmen, Ene, Piret, Iivi), kellel on ühine soov süvendada EESTI TOA tegevust korrapäraste kohtumistega. Loodud on FB leht. Viimasel korral said õppimise, tantsu, laulumängude ja vestlusringi  kõrval peetud isegi laste sünnipäevad. Erilise tähelepanu osaliseks sai ka Praha TEKi noor esindaja ESTOl, kes on aktiivselt osalenud klubi ettevõtmistes.  Lahket abi osutab klubile  Eesti Vabariigi suursaadik Eva Maria Liimets.

 

Iivi Zajedova,
Praha

Raamatut uudistamas