19. sept. 2021

Eesti keele päev Peterburis

31. märtsil toimus Peterburi  Jaani kirikus järjekordne Eesti keele päev, kuhu kogunes  umbes 80 inimest. Keelepäevast võtsid osa ka Eesti Vabariigi Peakonsulaadi esindajad, Peterburi Eesti Kultuuriseltsi ja Jaani koguduse liikmed, seltsi keelekursuste õpilased, Peterburi Ülikooli õpetajaskond ja tudengid, Severnaja Gardarika ja Marjala keelekoolide õppurid.

Seekord olid kavas  keeletund ja eesti keeleteadlaste  ettekanded. Tartu Ülikooli eesti keel võõrkeelena didaktika vanemteadur Mare Kitsnik viis läbi eesti keele tunni. Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja Tuuli Rehemaa rääkis  „Eesti õigekeelsussõnaraamatust: ÕS 2018″   ja selle uutest sõnadest.

Kirjandusteadlane, õpetaja ja lastekirjanik Jaanus Vaiksoo tutvustas eesti uuemat lastekirjandust. Eesti Instituudi välisõppe koordineerija Kerttu Jõgi kirjeldas Eestis õppimise  võimalusi.

Tervitussõnadega esinesid Eesti Vabariigi  peakonsul Carl Eric Laantee Reintamm, Jaani kiriku kontserdisaali juhataja Jüri Leiten ja Peterburi Eesti Kultuuriseltsi esimees Viiu Fjodorova.

Peterburi Eesti Kultuuriselts tänab Emakeele Seltsi ürituse korraldamise eest!

Veronika Mahtina
Peterburi Eesti Kultuuriseltsi juhatuse liige