23. juuli 2024

Koolitustesari “Kohalik kultuurilugu ja seltsid” jõudis lõpule

Eesti Kultuuriseltside Ühenduse koolitustesari “Kohalik kultuurilugu ja seltsid” jõudis lõpule. Viimane koolituspäev toimus 01. märtsil Kuressaares, Saaremaal.

Kuna Saaremaa asjad on meretagused asjad, oli visiit ühendatud ka mitme kohaliku seltsi külastamisega. Toimus väga sisukas ja ideerohke kohtumine Saaremaa Merekultuuri Seltsis. EKSÜ tegevjuht tutvustas Ühenduse tööd ja Merekultuuri Seltsi esimees Rein Sepp rääkis, millega nemad on tegelenud ja tegelemas. Kohtumine lõppes tõdemusega, et ühiseid huve ja sarnaseid sihte on piisavalt. On võimalik käivitada koheselt mõned ühisprojektid.

Leidis aset kohtumine ka kahe kohaliku ajakirjaniku Vilma Rauniste ja Aare Lainega. Mõlemad isikud on “Seltsisõbraliku sulesepa” tiitli nominendid, keda on ära märkinud Eesti Saarte Kogu. Oli meeldiv tutvuda kahe kauaaegse ajakirjanikuga, kes heal meelel oma igapäevases töös seltsitegevust kajastavad. Mõlemad nominendid on kutsutud osa võtma 9. märtsil Tartus toimuvast emakeelepäevast.

Toimus kohtumine ka Varese Sadama esindaja Harry Raudvere ning Saaremaa Kodukandi esindaja Reet Viira ning Sõrve Pärimuse Seltsi esindajaga. Koostöövõimalustest puudus ei ole.

Rahvusarhiivi ja ERMi arhiivi õppepäevale jätkus osavõtjaid piisavalt.

Õppepäeva korraldajateks olid EKSÜ kõrval ka Eesti Rahva Muuseum ja Rahvusarhiiv. Ürituse eesmärgiks on innustada ja õpetada seltside liikmeid uurima oma kodukoha kultuurinähtusi ja kultuuritegelasi, väärtustama kodukoha kultuurielu ja seltside ajalugu ning tegevust.

Koosolijatele tutvustati Eesti Rahva Muuseumis ja Riigiarhiivis olevaid kultuurielu ja seltside tegevust kajastavaid matejale ja õpetati neid kasutama. Esinejateks Tiina Tael (ERM) ja Lea Teedema (RA).

Õppepäeval osalenud said teada mitmete ajaloofondide olemasolust ja nende kättesaadavusest kodust lahkumata. Õppepäev oli väga praktiline. Osalejad küsisid mitmeid lisaküsimusi.

EKSÜ on seda koolitussarja läbi viinud alates 2015.aastast. Oleme Eestimaale ringi peale teinud.

Sügisel alustame juba uute sarjaga.

 

Liina Miks,
EKSÜ tegevjuht

Visiit leidis kajastamist pr Vilma Rauniste poolt ka ajalehes Meie Maa Meiemaa artikkel

 

1 thought on “Koolitustesari “Kohalik kultuurilugu ja seltsid” jõudis lõpule

Comments are closed.