28. jaan. 2023

Harjumaa koolituspäev

22. jaanuaril toimus Tallinnas EKSÜ järjekordne koolituspäev sarjast “Kohalik kultuurilugu ja seltsid”. Vaatamata külmale ilmale oli kohale tulnud 11 huvilist nii seltsidest kui maakonna raamatukogudest.

Kohaletulnud olid kaasa võtnud oma erinevaid koduloouurimuslikke töid. Eriti mitmekülgne oli Aruküla Kultuuriseltsi teoste väljapanek.

Ettekandepidaja, Rahvusarhiivi arhivaar, Lea Teedema tutvustas Eesti Rahvusarhiivi erinevaid virtuaalseid fonde ning kutsus külaseltse ja raamatukogusid üles neid fonde oma ajaloo uurimisel kasutama. Ühtlasi jagas Lea praktilisi näpunäiteid kuidas oleks vaja vanu dokumente ja fotosid arhiveerida.

EKSÜ esindajatest olid kohal EKSÜ juhatuse ja Londoni Eesti Seltsi juhatuse liige Evelin Sennet, kes tutvustas kohelatulnutele Londoni Seltsi vaatenurka Ühenduse tegevuses. Tegevjuht Liina Miks rääkis EKSÜ poolt pakutavatest võimalustest seltside jaoks ja kutsus üles Ühenduse tegevusega liituma.

Päev oli sisukas ja diskussioonirohke. Osalejad olid aktiivsed, esitasid ettekandjatele küsimusi ja nenditi, et räägitu pani neist nii mõnegi kodukoha kultuuri- ja ajaloole teise pilguga vaatama. Koolitus oli praktiline ja inspireeriv.

EKSÜ koolitussari jätkub märtsis Saaremaal.

Liina Miks,
EKSÜ tegevjuht