11. mai 2021

Rakke Valla Hariduse Seltsi traditsiooniline aasta lõpetamine

8. detsembril toimus Rakke Valla Hariduse Seltsi pere traditsiooniline aastalõpu koosolek. Meenutati meie hulgast aasta jooksul lahkunud seltsi liikmeid ja õnnitleti juubilare.

Seltsi juhatuse esimees Aime Kinnep andis ülevaate maakonnalehes Virumaa Teataja ja Väike-Maarja valla infolehes seltsi kohta avaldatud artiklitest, Eesti Kultuuriseltside Ühenduse üritustel osalemisest, koolitustel ja ümarlaudadel räägitust.

Meenutati ja hinnati kõiki aasta jooksul korraldatud üritusi. Tähtsamateks olid: kohtumine Läti Eesti Seltsiga Riias ja ekskursioon marsruudil Valmiera, Turaida Loss, Sigulda, Riia, Jurmala, Lido.
Riias oli meile giidiks Läti Eesti Seltsi esimees Toomas Kalda, kes ka oma esinemises Riia Raadios rääkis Rakke seltsi külaskäigust Läti Eesti Seltsi sõprade juurde;

Kingituseks EV 100 korraldatud kultuurilooliste mälestuskivide korrastamise talgud;

Osalemine Väike-Maarja valla ja Koeru Hariduse ja Kultuuri seltsi korraldatud kultuuriloo päeval ja avatud seminaril “Eduard Wiiralt 120”, mille käigus avati kunstniku sünnimajal infotahvel. Aime Kinnep oli kutsutud esinema ülevaatega “Eduard Wiiralti noorusradadel”. Koeru Kultuurimajas oli väljas meie seltsi muuseumi materjalidest  näitus;

Meeldejäävaiks tunnistati seltsi regilaulurühma esinemised EKSÜ kevadpeol “Ikka üheskoos” ja festivalil “Sajaga seltsis”;

20. detsembril toimub konverents “FR. R. Faehlmann 220″;

Arutleti seltsi muuseumi töökorralduse üle. Päeva lõpetas 2019. aastal 105. aastaseks saava Rakke Hariduse Seltsi tööplaani arutelu.

Jõuluvanalt said kommipakid seekord seltsi kolm aktiivset liiget – Maie Ots, Malle Mattisen ja Endel Roosimölder.

Aime Kinnep
Rakke Valla Hariduse Seltsi juhatuse esimees