22. juuli 2024

Eesti Kultuuriseltside Ühendus osales tänusündmusel

4. detsembril toimus Tallinna Lauluväljaku ruumides Euroopa kultuuripärandi aasta lõpetamine ja selle korraldajate ning abiliste tänamine. Teatepulk anti üle laulu- ja tantsupeoaastale

Üritusele olid kutsutud kõik osapooled, organisatsioonid, ametkonnad ja vabatahtlikud, kes ühel või teisel kujul on aidanud Eesti folkloori ja pärandsündmusi esile tuua ning neid läbi viia. Pärandiaasta sündmused katsid terve Eesti: saartest Võrumaani.

Kultuuripärandiaasta osa oli ka Eesti Kultuuriseltside Ühenduse poolt korraldatud augustikuine festival “Sajaga seltsis”, mille eest anti Ühendusele pärandiaasta korraldajate poolt üle tänukiri.

Eesti Kultuuriseltside Ühendus tänab selle tiheda ja värvikireva aasta eestvedamise eest Eesti Folkloorinõukogu ning kõiki seltse, külalisi ja kaastöötajaid, kes meie suvefestivali õnnestumisse oma osa lisasid.

Laulu- ja tantsupeo aastale “seoti pastlad jalga” . 2019 aasta tuleb aktiivne ja sündmusterohke ka Eesti Kultuuriseltsid Ühenduse ja tema liikmete jaoks.

 

Ikka üheskoos,

Teie Eesti Kultuuriseltside Ühendus

Rohkem pilte kultuuripärandi aasta lõpetamiselt: